Типографски плакат. Смислови и формални връзки, и трансформации между текст и изображение в изкуството на плаката в края на ХХ и началото на ХХI век : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.1. Теория на изкуствата

Дамянов, Дамян (2019) Типографски плакат. Смислови и формални връзки, и трансформации между текст и изображение в изкуството на плаката в края на ХХ и началото на ХХI век : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.1. Теория на изкуствата. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://openras.nacid.bg/api/FilesStorage?key=ee95...

Abstract

Дисертацията разглежда ролята на шрифта в плаката и обособяването на типографията като отделен, специфичен плакатен език. Разгледана е появата и развитиета на шрифтовата част на плаката в исторически план. Специално внимание е отделено на типографския плакат, който се развива като самостоятелен клон от плакатното изкуство. Авторът описва и анализира отделните методи, по които художниците плакатисти използват типографията като изразно средство.
Подробно е изследвано творчеството на няколко ключови за изкуството на плаката художници като Филип Апелоа, Сол Бас, Джи Лий, Никлаус Трокслер, Уве Льош, художниците от Швейцарската школа и др.
В последната част на дисертацията, авторът дава примери с работи от собственото си творчество и по-специално, с авторския типографски проект „Под езика“.

The Phd Tesis explores the major role of the type in the art of poster and the separation of it in a different visual langiage. It describes the origin and development of the typography in the different periods of poster history. There is a focus on the theme of typographic poster, which develops itself like an unicue part of the poster. The autor describes and analizes the different ways in which the artists use the typography as a way of expression.
The autor explores in details the works of series of couple of key artists as Philip Apeloig, Saul Bass, Jee Lee, Niklaus Troxler, Uwe Loesh and the masters of the so called Swiss Poster School.
In the last part of the Tesis, the autor gives specific examples from his own work, an and especially – from his typographic experiment, called “Sublingual”.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
Arts.Fine and Decorative arts > Graphical design
Arts.Fine and Decorative arts > Graphics
Arts.Fine and Decorative arts > Paintings
Arts.Fine and Decorative arts > Performing arts
Arts.Fine and Decorative arts > Photography
Arts.Fine and Decorative arts > Visual arts
ID Code:4700
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:19 Sep 2022 14:06
Last Modified:19 Sep 2022 14:16

Repository Staff Only: item control page