Образованието като възможност за нови изживявания чрез екологичен туризъм

Емилова, Ирена and Савова, Аделина (2021) Образованието като възможност за нови изживявания чрез екологичен туризъм. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 503-514. ISBN 9789543831401

[thumbnail of Obrazovanieto kato vazmojnost_.pdf] PDF
Obrazovanieto kato vazmojnost_.pdf - Published Version

414kB

Abstract

Educational tourism and its combinations with other types of tourism are becoming increasingly popular in the tourism market. Its areas receive interest and attention, and its development motivates young people to choose and be part of a travel with a program that gives them both free choice and the opportunity for academic and personal development through the acquisition of knowledge and experience. It is this new trend and the improvement of non-standard and alternative ways of developing new skills and knowledge that make us believe that the ecological tourism is an excellent opportunity for education through experiences and environmentally friendly travel. This study examines the prerequisites for the growth and rise of educational tourism; the internal motivation of tourists to look for non-traditional forms of study, research and education; considers the modern model of training with practical-applied character, as well as the attitude of tourists towards ecological tourism for educational purposes and the importance they attach to the initial stages of acquiring knowledge and impressions, the preliminary research and the primary awareness of a specific destination.

Образователният туризъм и комбинацията с други видове туризъм стават все по-популярни на туристическия пазар. Неговите направления получават интерес и внимание, а развитието му мотивира младите хора да избират и да бъдат част от пътуване с програма, която да им дава както свободен избор, така и възможност за академично и личностно развитие чрез придобиване на знания и опит. Именно тази нова тенденция и усъвършенстване на нестандартните и алтернативни начини за развиване на нови умения и знания, ни карат да вярваме, че екологичният туризъм се явява отлична възможност за образование чрез изживявания и природосъобразно пътуване. Това изследване разглежда предпоставките за растежа и подема на образователния туризъм; вътрешната мотивация на потребителите да търсят нетрадиционни форми за изучаване, изследване и образование; разглежда съвременния модел на обучение с практико-приложен характер, както и отношението на потребителите към екологичния туризъм с образователна цел и важността, която те придават на началните етапи на придобиване на знания и впечатления, предварителното проучване и първичната информираност за конкретна дестинация.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:education, new experiences, ecological tourism, образование, нови изживявания, екологичен туризъм
Subjects:Earth and environmental sciences > Ecology. Environmental preservation
Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:4821
Deposited By: Irena Kirilova Emilova
Deposited On:14 Aug 2023 13:30
Last Modified:14 Aug 2023 13:33

Repository Staff Only: item control page