Принципи и перспективи за оценка на качеството на софтуерните продукти

Иванов, Мартин П. (2010) Принципи и перспективи за оценка на качеството на софтуерните продукти. In: XX-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", 9-13 септември, 2010, Созопол, България. (Submitted)

[thumbnail of PRINCIPLES_AND_PERSPECTIVES.pdf]
Preview
PDF
PRINCIPLES_AND_PERSPECTIVES.pdf

331kB

Abstract

ABSTRACT: Providing and evaluating the quality of software is a key activity for successful software business. The paper presents comments on modern standards, models and methods for the software quality assessment. The characteristics and difficulties in the practical application of models are shown. The ability to improve evaluation methods and metrics used by formal models are generalized. Need of implementing assessment techniques based on modern mathematical tools is discussed.
РЕЗЮМЕ: Осигуряването и оценяването на качеството на програмните продукти е ключова дейност в успешния софтуерен бизнес. В доклада е представен коментар на съвременните стандарти, модели и методи за остойностяване на качеството на софтуера. Посочват се особеностите и затрудненията при практическото прилагане на моделите. Обобщават се възможностите за усъвършенстване на методите за оценка и на използваните метрики чрез формални модели. Обсъжда се необходимостта от прилагане на техники за оценяване, които ползват съвременен математически апарат.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Additional Information:TITLE: Principles and perspectives for assessment the quality of the software products, AUTHOR: Martin P. Ivanov
Subjects:Mathematics
ID Code:505
Deposited By: Martin Ivanov
Deposited On:21 Jul 2010 07:34
Last Modified:21 Aug 2012 11:13

Repository Staff Only: item control page