Транспорт и транспортна безопасност (Продължение от бр. 2/2010)

Костадинова, Ралица (2010) Транспорт и транспортна безопасност (Продължение от бр. 2/2010). Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU, V (3).

[thumbnail of Microsoft_Word_-_10_ralitza_kostadinova.pdf]
Preview
PDF
Microsoft_Word_-_10_ralitza_kostadinova.pdf

339kB

Official URL: http://nbu.bg/index.php?l=1797

Abstract

Правният регламент на транспортната безопасност е даден на две нива: позитивноправно, което сочи правилата които трябва да спазват; и негативноправно чрез създаване на състави транспортни правонарушения. В настоящето изложение ще бъде анализирано обезпечаването на безопасността в отделните видове транспорт, както от вътрешните нормативни актове (закони, правилници, наредби),така и от такива с международен характер, които съгласно Конституцията на Република България (РБ) са част от българското законодателство. Общото за тях е, че съдържат норми, указващи правилното и законосъобразно поведение на гражданите при осъществяване на транспортната дейност, а тяхното неспазване води до осъществяване на състав на транспортно правонарушение. По отношение на транспорта с механични транспортни средства, представляващ източник на повишена опасност, критериите са отнователно завишени, а правната уредба във връзка с това, е многобройна и детайлизирана. Тя ще бъде разгледана в следващото изложение.

Item Type:Article
Subjects:Law > Administrative law
Law > Criminal law
ID Code:700
Deposited By: Ralitsa Kostadinova
Deposited On:04 Apr 2011 08:04
Last Modified:04 Apr 2011 08:20

Repository Staff Only: item control page