Ролята на повторенията за изграждане на текст. Корпусно изследване на базата на текстове на български и английски език : Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Научна специалност: шифър 05.04.11 "Общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика)"

Тарашева, Елена (2007) Ролята на повторенията за изграждане на текст. Корпусно изследване на базата на текстове на български и английски език : Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Научна специалност: шифър 05.04.11 "Общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика)". PhD thesis, Българска академия на науките.

[thumbnail of автореферат]
Preview
PDF (автореферат)
Povtoreniqta.pdf

419kB

Abstract

Дисертационният труд представлява изследване на лексикалните повторения в реална езикова продукция от три жанра: общественополитически, научен и художествен - на два езика: английски и български. Проверява се дали повторените в рамките на един текст словоформи преназовават един и същ референт или различни представители от референтното множество на съответната лексема; дали интензионалният състав се повтаря без промяна, или има метафорични, прагматични или други измествания. Установяването на закономерности има за цел да изясни ролята на повтарянето за изграждане на текст.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Applied linguistics
ID Code:822
Deposited By: Assoc Prof Elena Tarasheva
Deposited On:17 Aug 2011 06:33
Last Modified:08 Oct 2013 07:10

Repository Staff Only: item control page