Да напишем киносценарий : Теоретико-практически аспекти на кинодраматургията

Христова, Светла (2003) Да напишем киносценарий : Теоретико-практически аспекти на кинодраматургията. Нов български университет, София. ISBN 9545352825

[thumbnail of kniga1.doc] MS Word
kniga1.doc

884kB
[thumbnail of Корица]
Preview
Image (JPEG) (Корица)
doc1.jpg

823kB

Abstract

В киното както най-добрият, така и най-лошият сценарий не е самостоятелна художествена структура, защото той предлага сюжета, темата, характерите, но тяхната окончателна реализация сe осъществява от режисьора и неговия екип. Следователно сценарият има специфична литературна самостойност, която трябва да се познава.
За да се представи система от възгледи върху съвременната кинодраматургия, са нужни много факти, които можем да открием при интердисциплинарното сътрудничество на съвременната лингвистика, литературознанието, психологията, философията и културологията.
Тази книга е опит да се осветли процесът по създаването на сценария и компонентите му според съвременните изисквания към поетиката на повествователните жанрове в киното. Съществено място е отделено на повествователните функции, открити от Владимир Проп, логиката на повествователните им възможности, коментирана от Клод Бремон, както и трансформациите в повествованието, формулирани от Цветан Тодоров. Ако се интересуваме от постиженията на тези автори в структурния анализ на разказа, то е заради подсказаните възможности, които те дават за изграждане на повествователността в сценария. Ръководно е било желанието техните постановки да станат достъпни за схващане и приложими в драматургичната практика.
Приведени са и редица постановки на Аристотел и Хегел, на Михаил Бахтин, както и на Юрий Лотман за структурата на съвременния кинотекст. Макар и бегло, само в тясна връзка с тенденциите на повествователното изкуство са разгледани някои постановки на съвременни философи, теоретици и културолози по проблемите на постмодернизма. При изясняването на понятията от сценарната теория ще се имат предвид и разликите, произлизащи от стиловете реализъм, модернизъм, постмодернизъм, без те да се изчерпват.
Книгата дава представа за съвременните възможности при драматургичното себеизразяване и би могла да помогне за изграждане на собствен драматургичен усет.
Изводите с практическа стойност не се предлагат като рецепти, а като общи ориентири за изграждане на собствена драматургична мярка и повествователно умение. Използвани са примери от практическата работа с първите випуски студенти по кинорежисура, операторско майсторство и монтаж от Нов български университет, департамент “Кино, реклама и шоубизнес”.
В “Да напишем киносценарий” е отделено внимание и на драматургичните характеристики на едночасовите и ежедневни сериали, както и на ситуационната комедия (ситкома). Мотив за подобно представяне е професионалното любопитство на студентите към драматургията им, породено от зрителския интерес към тях днес.

Item Type:Book
Uncontrolled Keywords:киносценарий, повествователни функции, трансформации в повествованието според Цветан Тодоров, идеята за синхроничност, гледната точка в сюжета, идентификация и трансформация на характера, композиция на сценария, ежедневни сериали, едночасови сериали, комедия на ситуацията /ситком/
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Motion pictures
ID Code:958
Deposited By: доц. д-р Светла Христова
Deposited On:01 Dec 2011 14:08
Last Modified:02 Dec 2011 08:05

Repository Staff Only: item control page