Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | P | В | П
Number of items: 9.

M

Mihova, Polina and Petkov, Asen and Vinarova, Jivka and Penjurov, Ilia (2009) How to Choose a Suitable Technology for Teleconsultations. Global Telemedicine and eHealth Updates : Knowledge Resources, 2 (2009). pp. 471-420. ISSN 1998-5509

Mihova, Polina and Vinarova, Jivka and Penjurov, Ilia (2009) One Telemedical Solution in Bulgaria. Lecture Notes in Computer Science : Artificial Intelligence in Medicine, 5651. pp. 196-200. ISSN 0302-9743

Mihova, Polina and Vinarova, Jivka and Penjurov, Ilia (2009) Teleconsult – One Telemedical Solution in Bulgaria. Med-e-Tel 2009 Proceeding. pp. 242-246. ISSN 1818-9334

Mihova, Polina and Vinarova, Jivka and Petkov, Asen and Penjurov, Ilia (2009) Milestone Before/After Analysis of Telemedicine Implementation. Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics : Scientific and practical journal, 7 (1). pp. 65-67. ISSN 1728-936X

P

Penjurov, Ilia (2009) MIS Imunolog - practical results and conclusions. Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics : Scientific and practical journal, 7 (1). pp. 71-72. ISSN 1728-936X

В

Винарова, Живка and Михова, Полина (2009) Професията Медицински информатик. In: Департаментен семинар "Професионалната реализация на медицинския информатик", 18 декември 2009, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Винарова, Живка and Михова, Полина (2009) Развитие на компютърно асистираните приложения в мрежова среда – в здравни и медицински локални мрежи и интернет. In: Електронно здравеопазване. Летера, б. м., pp. 91-135. ISBN 9789545169106

Винарова, Живка and Михова, Полина (2009) Специализирани приложения в академични практики на НБУ. In: Електронно здравеопазване. Летера, б. м., pp. 225-245. ISBN 9789545169106

П

Пенджуров, Илия (2009) Информационни системи в медицината и здравеопазването : Дисертационен труд за придобиване научната и образователна степен "Доктор на НБУ" по шифър 02.21.10 "Приложение принципите и методите на кибернетакита в различни области – медицина, биокибернетика". PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Wed Feb 1 15:57:25 2023 EET.