Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Ж | П
Number of items: 5.

Г

Георгиев, Людмил (2014) Нов български университет: Научни изследвания и творчески постижения (1991 – 2012). Нов български университет, София.

Гълъбинова, Юлияна (2014) Възникване, регламентация и специфики на европейските NUTS региони. Годишник на департамент Публична администрация, 9. ISSN 1313-4760

Ж

Желязкова-Тея, Таня (2014) Информално образование или самостоятелно учене? Наука, XXIV (1). pp. 68-72. ISSN 0861-3362

П

Павлова, Албена (2014) Рекламная коммуникация и культурная среда. In: Современные коммуникации: социально-экономические и культурологические аспекты: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (9 октября 2014 г.). БАГСУ, Уфа. ISBN 9785445700678

Павлова, Албена (2014) Синьото – изборът на публичната администрация. Годишник на департамент "Публична администрация", 9. ISSN 1313-4760

This list was generated on Mon Mar 4 01:45:05 2024 EET.