Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | К | М | С
Number of items: 4.

M

Mateeff, Stefan (2016) Effect size and precision in psychological research: The use of confidence intervals. Psychological Methods. ISSN 1939-1463 (Submitted)

К

Колчева, Надя (2016) Агресивно и виктимно поведение при деца с дислексия на развитието. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

М

Матеев, Стефан (2016) Оценка на методи за диагностика и прогнозиране – аналитични процедури и интерпретация на данните. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

С

Савов, Светослав (2016) Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Научна специалност: 050601 "Обща психология". PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Fri Sep 30 14:40:59 2022 EEST.