Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | S | А | Б | З | К
Number of items: 15.

B

Baykov, Bayko and Kirov, Kiril and Gugova, Milena and Zaharinov, Botio and Popova, Irina and Krynski, Andrzej and Karim, Abdul and Penkov, Dimo and Hristev, Hristo (2005) A new concept for the bioaccumulation of lead and cadmium along a food chain with farm animals. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 199-202. ISBN 8389968363

Baykov, Bayko and Popova, Irina and Zaharinov, Botio and Kirov, Kiril and Simeonov, Ivan (2005) Assessment of the compost from the methane fermentation of litter from broiler production with a view to its utilization in organic plant production. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 65-72. ISBN 8389968363

C

Chukanov, Ivo and Baykov, Bayko and Zaharinov, Botio and Marinova, Nadia and Popova, Irina (2005) Application of mathematical models to optimization of the methane fermentation of fowl dung. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 251-254. ISBN 8389968363

S

Satchanska, Galina and Ivanova, Iliana and Groudeva, Veneta and Pentcheva, Elka N. and Kerestedjian, Thomas and Golovinsky, Evgeny (2005) Culture-Dependent Approach for Determining Microbial Diversity in Soils from KCM/AGRIA Region. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 58 (4). pp. 409-416. ISSN 1310-1331

Satchanska, Galina and Pentcheva, Elka N. and Atanasova, Radostina and Groudeva, Veneta and Trifonova, Radoslava and Golovinsky, Evgeny (2005) Microbial diversity in heavy-metal polluted waters. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 19 (3). pp. 61-67. ISSN 1310-2818

Satchanska, Galina and Selenska-Pobell, Sonja (2005) Bacterial Diversity in the Uranium Mill-Tailing Gittersee as Estimated via a 16S rDNA Approach. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 58 (9). pp. 1105-1112. ISSN 1310-1331

А

Алексова, Десислава (2005) Испания – дестинация за алтернативен туризъм. Туристически пазар : Т.П. (11/12). pp. 10-11. ISSN 1311-1485

Алексова, Десислава (2005) Развитие на устойчив туризъм като средство за опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и природните ресурси на Западни Родопи. In: Сборник с научни трудове от студентска научна конференция "Опазване на биологичното разнообразие и управление на защитените територии". Българска фондация Биоразнообразие, София, pp. 158-166.

Б

Байков, Байко and Захаринов, Ботьо (2005) Екологична оценка на технологиите за оползотворяване на органични битови отпадъци. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 4 (3-4). pp. 4-15. ISSN 1311-8668

Байков, Байко and Захаринов, Ботьо (2005) Какво да се прави с боклуците : Има поне две технологии, които са по-безопасни и по-евтини от "бинтоването" на сметта в София. Капитал (30). ISSN 1310-7984

Байков, Байко and Халак, Абдул Карим and Крински, Анджей and Киров, Кирил and Георгиев, Георги and Захаринов, Ботьо and Гугова, Милена and Попова, Ирина (2005) Създаване на антропогенна екосистема тип "Мезокосм" за проучване на биоакумулацията на олово и кадмий. In: Сборник доклади от научната конференция 10 години Факултет по ветеринарна медицина при ЛТУ (1994-2004 г.), София, 18 май 2005 г. Лесотехнически университет, София, pp. 72-77. ISBN 9543320144

З

Захаринов, Ботьо (2005) Въвеждането на ISO 9001 - управленско задача в условията на активен инвестиционен процес. In: Качеството - път към устойчивост : XVI национална научно-практическа конференция с международно участие "Качеството-за по-добър живот '2005" : Доклади. Съюз на специалистите по качеството в България : Сдружение Клуб 9000, София, pp. 96-100. ISBN 9549178013

Захаринов, Ботьо (2005) Въвеждането на система за управление на качеството в условията на активен иновационно-инвестиционен процес не е лесна и проста управленска задача. Стандартизация, метрология, сертификация : Списание на Държавната агенция по метрология и технически надзор, LVI (11). pp. 25-27. ISSN 1310-0831

Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2005) За необходимостта от екологизация на икономиката. In: Годишник на департамент Икономика и бизнес администрация. Нов български университет, София, pp. 156-159. ISBN 9545353295

К

Киров, Кирил and Байков, Байко and Гугова, Милена and Попова, Ирина and Близнаков, Атанас and Захаринов, Ботьо and Коцева, Силвия (2005) Критерии за оценяване химичната нееднородност на биосферата. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 4 (3-4). pp. 41-49. ISSN 1311-8668

This list was generated on Thu Feb 2 13:56:22 2023 EET.