Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | А | З
Number of items: 6.

S

Satchanska, Galina and Topalova, Yana and Dimkov, Raycho and Petrov, Petar and Tsvetanov, Christo and Selenska-Pobell, Sonja and Gorbovskaya, Alla and Bogdanov, Vladimir and Golovinsky, Evgeny (2009) Phenol Biodegradation by Two Xenobiotics-Tolerant Bacteria Immobilized in Polyethylene Oxide Cryogels. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 62 (8). pp. 957-964. ISSN 1310-1331

А

Алексова, Десислава (2009) Създаване на нови туристически дестинации чрез развитие на екотуризъм в природните паркове. Лесовъдска мисъл : лесовъдство, парково и ландшафтно устройство,опазване на природната среда = Forestery ideas, XV (1). pp. 256-264. ISSN 1310-5639

Алексова, Десислава (2009) Създаване на трансграничен парк "Родопи" - опазване на природните ресурси и устойчиво развитие на туризма. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 8 (3-4). pp. 119-127. ISSN 1311-8668

Алексова, Десислава (2009) Устойчиво развитие на дестинациите чрез съчетаване на алтернативни видове туризъм. In: Тенденции в развитието на съвременния туризъм : Сборник доклади от международна научна конференция, Смолян, 15-17 октомври 2009 г. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - филиал Смолян, Смолян, pp. 190-194. ISBN 9789549358414

Алексова, Десислава and Гюрова, Десислава (2009) Развитие на ботанически туризъм в района на селата Ягодина, Триград и Мугла. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 8 (3-4). pp. 112-118. ISSN 1311-8668

З

Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2009) Възможности за рекултивация на нарушени от минната промишленост терени : Състояние на почвите след третиране с продукти Oxalor. Минно дело и геология (1). pp. 42-46. ISSN 0861-5713

This list was generated on Wed Feb 1 16:01:56 2023 EET.