Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | P | S | Z | А | Б | М | Н | Т | Х
Number of items: 16.

A

Alexova, Dessislava (2013) Planning and Development of Tourism in the Protected Areas in Bulgaria. Management Horizons in Changing Economic Environment. Visions and Challenges : Proceedings of the 12th International Scientific conference, 26-28 September 2013. pp. 19-35. ISSN 2029-8072

Alexova, Dessislava and Jordanov, Jordan (2013) Sector Policy for Health and Medical Spa Tourism in Republic of Bulgaria. Business Management and Strategy , 4 (2). pp. 29-41. ISSN 2157-6068

B

Baykov, Bayko and Popova, T. P. and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. and Kaleva, M. D. and Kirov, V. (2013) Microbiological evaluation of sewage sludge in terms of possibility of applications in soil as a fertilizer. In: Proceedings on the International Conference on Geoethics. Association of Geoscientists for International Development, Pribram. ISBN 9788090499348

P

Popova, T. P. and Kaleva, M. D. and Baykov, Bayko and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. (2013) Microbiological and epizootological characterization of materials from wastewater treatment plant. In: Proceedings : 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, 2 - 4 October, 2013. Institute for Animal Husbandry, Belgrade, pp. 572-579. ISBN 9788682431695

Popova, T. P. and Marinova-Garvanska, S. M. and Zaharinov, Botio and Kaleva, M. D. and Baykov, Bayko and Kirov, V. and Petrova, V. (2013) Reduction of sanitary indicator microorganisms in anaerobic digestion of poultry litter in combination with silages. International symposium ISB-INMA TEH : Agricultural and mechanical engineering. pp. 245-252. ISSN 2344-4126

S

Shindarska, Z. and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. and Kirov, V. and Baykov, Bayko (2013) Agroecologic valuation of organic waste in different technologies of storage. In: Proceedings : 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, 2 - 4 October, 2013. Institute for Animal Husbandry, Belgrade, pp. 580-589. ISBN 9788682431695

Shindarska, Z. and Zaharinov, Botio and Petrova, V. and Ivanov, P. and Kostadinova, G. and Kirov, V. and Baykov, Bayko (2013) Ecological Assessment of differrent raw materials for biogas. International symposium ISB-INMA TEH : Agricultural and mechanical engineering. pp. 215-222. ISSN 2344-4126

Z

Zaharinov, Botio and Shindarska, Z. and Marinova-Garvanska, S. M. and Kirov, V. and Baykov, Bayko (2013) Agroecologic valuation of organic waste in different technologies of storage. In: Proceedings on the International Conference on Geoethics. Association of Geoscientists for International Development, Pribram. ISBN 9788090499348

А

Алексова, Десислава (2013) Отговорният туризъм - механизъм за развитие на малките населени места. In: Съвременният модел на Европейският съюз и мястото на България в него. Издателство на МВБУ, Ботевград, pp. 701-714. ISBN 9789549432619

Алексова, Десислава and Белев, Тома (2013) Планове за управление на защитените територии – инструмент за управление на туризма. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 12-19. ISBN 9789545353570

Алексова, Десислава and Белев, Тома (2013) Планове за управление на защитените територии – инструмент за управление на туризма. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 12-19. ISBN 9789545353570

Б

Белев, Тома and Алексова, Десислава (2013) Въздействие на горското законодателство и измененията в него върху управлението на защитените територии. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 42-49. ISBN 9789545353570

М

Марков, Евлоги and Захаринов, Ботьо and Митева, Невена (2013) Пригодност на рекултивирана почва от землището на с. Люлин, общ. Перник за отглеждане на земеделски култури. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : I. Секция Екология и екологизация. Нов български университет, София, pp. 87-92. ISBN 9789545353570

Н

Найденов, Янчо and Захаринов, Ботьо and Стоянов, Николай (2013) Производство на енергийна дървесна биомаса. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Т

Темелкова, Стефания and Алексова, Десислава (2013) Туристически ресурси на трансграничния регион България – Румъния – възможности за общ регионален бранд. In: Сборник с доклади от Пета годишна научна конференция "Екологизация - 2013" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 12-19. ISBN 9789545353570

Х

Харизанов, Харизан (2013) Ясписите. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

This list was generated on Wed Feb 1 16:01:48 2023 EET.