Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | G | Д | С | Х | Ц
Number of items: 7.

B

Benovska-Sabkova, Milena (2018) Small Places, Large Networks: Transformation of Clientelism in Bulgaria. In: Klientelismus in Südosteuropa: 54 Internationale Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft in Tutzing, 5- 9 Oktober 2015. Südosteuropa-Jahrbuch (43). Peter Lang, pp. 31-48. ISBN 9783631740545

G

Gicheva-Meimari, Rossitsa (2018) Бакла в каталог с мистериални орфико-питагорейски забрани от района на Смирна = Cyamos in a Catalogue of Orphic-Pythagorean Prohibitions in a Mystery Cult of Bromios at Smyrna. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Д

Димитров, Владимир (2018) Костадин Геров-Антикаров - даскал и зограф. In: Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници : доклади от Международна конференция "Изкуствоведски четения 2017 - модул "Старо изкуство", организирана от Института за изследване на изкуствата в София, 31.03. - 02.04.2017 г. в чест на 70 го. Институт за изследване на изкуствата БАН, София, pp. 411-426. ISBN 9789548594707

Димитров, Владимир (2018) Цанко Лавренов и земната градина на Богородица. In: Цанко Лавренов 1896-1978. Труд, София, pp. 208-271. ISBN 9789543985845

С

Савова, Кристина (2018) Коприната и модният дизайн. In: Занаяти и търговия: социално-икономическо развитие на тракийските земи : сборник с научни доклади от Четвъртата национална конференция, Свиленград, 2017. Исторически музей, Свиленград, pp. 281-297. ISBN 9789549294750

Х

Христова, Наталия (2018) Българският дебат за "дисидентството". Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Ц

Цонева, Елена (2018) Ролята на Търново като притегателен културен и духовен център и пренасянето на мощи. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

This list was generated on Wed Feb 1 18:36:00 2023 EET.