Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | P | И | К | М | С
Number of items: 8.

K

Kirov, Nikolay and Kounchev, Ognian and Tsvetkov, Milcho (2010) Astroinformatics : Image processing and analysis of digitized astronomical data with web-based implementation. In: Proceedings of the 6th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 26-27 June 2010 in Fulda / Munich, Germany. New Bulgarian University, pp. 176-181. ISBN 9789545355738

P

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2010) Beyond the Regular University Education in Computing: the Move towards Blended Learning. In: Информационни технологии в управлението на бизнеса: Сборник доклади. Унив. изд. Наука и икономика, Варна, pp. 297-302. ISBN 9789542104469

И

Иванов, Мартин П. (2010) Подход за оценка на качеството на софтуерната архитектура. In: XX-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", 9-13 септември, 2010, Созопол, България. (Submitted)

Иванов, Мартин П. (2010) Принципи и перспективи за оценка на качеството на софтуерните продукти. In: XX-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", 9-13 септември, 2010, Созопол, България. (Submitted)

Иванов, Станислав and Пенева, Юлиана (2010) Развитие на магистърската програма "Софтуерни технологии в Интернет" в Нов български университет. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

К

Калинов, Красимир (2010) Статистико-вероятностни модели в пределекторалните емпирични изследвания. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

М

Маринов, Марин (2010) Глава ХIII. Повърхнини интеграли. In: Диференциално и интегрално смятане със MATHEMATICA. Научен електронен архив на НБУ, pp. 324-372. (Unpublished)

С

Стоилов, Емил (2010) Сигурност в системите за управление на технологични процеси. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

This list was generated on Fri Jan 27 20:56:51 2023 EET.