Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Д | С
Number of items: 3.

Д

Давидова, Десислава (2021) Сравнително изследване на италианските и българските отстъпителни изречения : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология. Doctoral thesis, Нов български университет.

Давидова, Десислава (2021) Сравнително изследване на италианските и българските отстъпителни изречения : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология. PhD thesis, Нов български университет.

С

Славова, Любка (2021) Mare Magnum. In: Погледи към езика : Изследвания в чест на Боряна Кючукова-Петринска. УИ "Св. Климент Охридски", София, pp. 201-209. ISBN 9789540752693

This list was generated on Wed Dec 6 19:41:22 2023 EET.