Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | М | С
Number of items: 8.

Б

Бучкова, Памела (2005) Конституционна основа на членството на Република България в Европейския съюз. Правен преглед (1). pp. 57-61. ISSN 1310-9472

М

Мангачев, Иван (2005) Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ. Търговско право (2). pp. 59-63. ISSN 0861-6892

С

Стайков, Ивайло И. (2005) Забрана за дискриминация при определяна и изплащане на трудовото възнаграждение. Търговско право (5/6). pp. 101-121. ISSN 0861-6892

Стайков, Ивайло И. (2005) Понятие за дискриминация в трудовите отношения. Правен преглед (1). pp. 22-42. ISSN 1310-9472

Стайков, Ивайло (2005) Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи (I част). Административно правосъдие (4). pp. 31-52. ISSN 0861-5268

Стайков, Ивайло (2005) Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи (II част). Административно правосъдие (5). pp. 28-34. ISSN 0861-5268

Стайков, Ивайло И. (2005) Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). Правата на човека (4). pp. 30-49. ISSN 1310-9170

Стайков, Ивайло И. (2005) Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU, I (2).

This list was generated on Wed Dec 6 18:51:40 2023 EET.