Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: М | Ч
Number of items: 3.

М

Маринов, Руси (2021) Информационна екология-технологична рамка. In: Пролетна научна конференция на тема "Медийна и информационна екология", 20-21 май 2021, София, Нов български университет. (Unpublished)

Ч

Чолакова, Мария (2021) Ролята на обществената телевизия в ситуации на криза : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“,Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“. Doctoral thesis, Нов български университет.

Чолакова, Мария (2021) Ролята на обществената телевизия в ситуации на криза : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Doctoral thesis, Нов български университет.

This list was generated on Sat Jan 28 06:15:10 2023 EET.