Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | И | М | П | С | Т | Х
Number of items: 15.

A

Augustsson, Carl (2012) After Kosovo, Europe's Other Break-away Regions. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Augustsson, Carl (2012) Possible Final Settlement Scenarios For Kosovo. Historical Verticles, 25. pp. 97-114. ISSN 1512-4959

Augustsson, Carl (2012) The Current State of Conscription. New Male Studies: An International Journal. ISSN 1839-7816 (Submitted)

Augustsson, Carl (2012) The Greater Nations of the Balkan Peninsula. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Augustsson, Carl (2012) The Need for a CEDAM. New Male Studies: An International Journal. ISSN 1839-7816 (Submitted)

И

Иванов, Михаил И. (2012) Идентичност и права на човека. [Teaching Resource] (Unpublished)

Иванов, Михаил И. (2012) Помаците според българската етнодемографска статистика. Население (1-2). pp. 163-197. ISSN 0205-0617

М

Минков, Живко (2012) Криза и еволюция на европейските социални модели и пенсионни системи : Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор" по специалност "политология" шифър 05.11.02. PhD thesis, Нов български университет.

Минков, Живко (2012) Пенсионното предизвикателство в Европа. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

П

Проданов, Георги (2012) ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Правителства на Р България след 1989 г.; ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Статистически данни за правителствата на Р България след 1989 г.; ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Статистически данни за народните представители след 1989 г. [Dataset] (Unpublished)

Проданов, Георги (2012) Теории и изследвания на политическия елит. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

С

Страшимирова, Светла (2012) Драмата на българския преход: лични истории (социопсихологическо проучване на политически нагласи сред българската интелигенция). Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Т

Тодорова, Ирена (2012) Политическа култура и ценностни ориентации на младите хора в съвременното българско общество. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Х

Хинкова, Соня (2012) Държавни граници и суверенитет - новите интерпретации в постбиполярния свят. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Хинкова, Соня (2012) Съвременният "внос" на идентичности при помаците в България. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

This list was generated on Mon Feb 6 17:31:00 2023 EET.