Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: V | Б | В | Т
Number of items: 4.

V

Velinov, Ivo I. (2012) Pilgrimage in Bulgaria since 1990 : A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (Cultural Transformation). PhD thesis, New Bulgarian University.

Б

Борисова, Савена (2012) Семиотика на маркетинга в музейния контекст : Автореферат на дисертационен труд представен за присъждане на образователна и научна степен "доктор" професионално направление 3.1 "Социология, антропология и науки за културата". PhD thesis, Нов български университет.

В

Велинов, Иво И. (2012) Поклонничеството в България след 1990 г. (Културна трансформация): Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен "доктор", специалност: съвременни философски учения (семиотика). PhD thesis, Нов български университет.

Т

Трендафилов, Димитър (2012) Ритуали свързани с нараняване и умъртвяване на хора. Разглеждане значението на някои агресивни ритуални практики, проявяващи се в различни култури и култови филми. Диалог (3). pp. 86-98. ISSN 1311-9206

This list was generated on Thu Feb 2 13:36:00 2023 EET.