Items where Year is 1997

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | L | S | V | А | В | И | К | Н | С
Number of items: 23.

A

Almalech, Mony and Bentov, Polina (1997) First language attrition among speakers of Bulgarian in Israel. Contrastive Linguistics, 22 (3). pp. 55-60. ISSN 0204-8701

B

Boevsky, Ivan (1997) Genossenschaftsgesetzgebung in Bulgarien. In: Genossenschaften und Umweltveränderungen : Prof. Dr. Rolf Steding zum 60. Geburtstag. LIT Verlag, Munster, pp. 259-291. ISBN 3825833453

D

Dumanov, Bojan (1997) Das Diadem aus Varna - ein interessanter Vertraeter der spaetantiken Juwelierkunst. Archaeologia Bulgarica, I (2). pp. 51-56. ISSN 1310-9537

L

Lambova, Anelia (1997) Die neueren Lehrwerke - eine Revolution im Partikelgebrauch? In: XI Internationale Deutschlehrertagung, 4-9 August 1997, Amsterdam. (Submitted)

S

Savova, Elena (1997) Lesestrategien in der L2 und L3. Foreign language teaching, XII (3-4). pp. 46-55. ISSN 0205-1834

Stoycheva, Katya (1997) Le masque et la créativité dans le monde des paradoxes. In: Symposium international "Le masque dans la tradition européenne", 3-11 février 1997, Binche, Belgique. (Submitted)

V

Vassileva, Maya (1997) King Midas : between the Balkans and Asia Minor. Dialogues d'histoire ancienne, 23 (2). pp. 9-20. ISSN 0755-7256

Vassileva, Maya (1997) Thrace and Phrygia. Some problems of the megalithic culture. In: Thrace ancienne : époque archaïque, classique, hellenistique, romaine : 2e Symposium international des études thraciennes, Komotini, 20-27 septembre 1992. Association culturelle de Komotini, Komotini, pp. 193-198. ISBN 9608600502

А

Алмалех, Мони (1997) Цветовете в балканския фолклор : Езикът на цветовете. Приложна хуманитаристика . Университетско издателство "Св. Климент Охридски, София. ISBN 9540710391

Апостолова, Иванка Василева (1997) Азаря Поликаров - идеи и разработки: (По случай 75-годишнината му). Списание на Българската академия на науките, 110 (1). pp. 44-48. ISSN 0007-3989

В

Василева, Майя (1997) Кимери и фриги - общи проблеми на историографията. Минало : Тримесечно списание за история, IV (2). pp. 18-27. ISSN 1310-3415

И

Иванов, Михаил И. (1997) "Политическа нация" или "етнонация". Правата на човека (2). ISSN 1310-9170

К

Канушев, Мартин (1997) Индивидуализираното наказание. Социологически проблеми, 29 (1). pp. 47-55. ISSN 0324-1572

Канушев, Мартин and Якимова, Милена and Събева, Светлана and Николова, Нина (1997) Символна топология на Балканите. Социологически проблеми, 29 (3). pp. 105-123. ISSN 0324-1572

Н

Нешева-Кьосева, Нинел (1997) Извършен ли е индустриален преврат в България от Освобождението до войните? Алтернативи (6). pp. 29-31. ISSN 1311-1132

С

Стайков, Ивайло И. (1997) Стопанска непоносимост на изпълнението по търговска сделка. Пазар и право (5). pp. 19-24. ISSN 1312-9511

Стайков, Ивайло И. (1997) Форма на търговската сделка. Пазар и право (4). pp. 21-25. ISSN 1312-9511

Стойчева, Катя (1997) Е. Пол Торанс на 80 години. Педагогика : Месечно научнотеоретично списание ( 3). pp. 67-73. ISSN 0861-3982

Стойчева, Катя (1997) Мотивация за творческа дейност. In: 25 години Институт по психология : Юбилеен сборник. Академично издателство "Марин Дринов", София, pp. 190-202. ISBN 9544305327

Стойчева, Светлана (1997) Какво е Елин Пелин в литературата за деца. Елин Пелин. Юбилейно издание 1877-1997. 120 години от рождението. p. 5.

Стойчева, Светлана (1997) Фрагментен послепис подир фрагментите на Георги Марковски. Литературен вестник (28). p. 2. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян (1997) "Жените, които пишат, и писането за жени" : Литературна анкета. Литературата, 1(7). pp. 173-190. ISSN 1310-2877

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян (1997) Обетованата книга (Антологичната концепция – национален генезис). In: Кирил Христов. Нови изследвания. Антос, Шумен, pp. 93-118. ISBN 954-8901-13-7

This list was generated on Thu Jun 13 05:17:05 2024 EEST.