Items where Year is 2024

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | V | А | В | Д | К | М | П | Т
Number of items: 14.

A

Arabadzhiyski, Petar (2024) Role of the ethical codes of conduct for the employe of the Ministry of interior of the Republic of Bulgaria. In: Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 25 квітня 2024 р. Полтава. Національний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, pp. 132-134.

V

Vuchkov, Veselin and Roychev, Yanko (2024) The Use of Life-Threatening Force by the Police in the Case Law of the European Court of Human Rights and the Bulgarian Experience. Balkanistic Forum, 33 (1). pp. 103-123. ISSN 1310-3970

А

Арабаджийски, Николай (2024) Застосування Кодексів етики в державному управлінні Республіки Болгарія. In: Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 25 квітня 2024 р. Полтава. Національний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, pp. 14-16.

Арабаджийски, Николай (2024) Роль профспілкових організацій в поліційних службах Республіки Болгарія. In: Трансформація трудових відносин та профспілкового руху у посткомуністичних країнах : колективна монографія: 2-ге видання, доповнене. Федерація профспілок України; Акад. праці, соц. відносин і туризму, Київ, pp. 376-391. ISBN 9789666547388

Арабаджийски, Николай (2024) Усъвършенстване на системата на органите на изпълнителната власт в Република България – проблеми и перспективи. In: Съвременните социално-икономически системи: управление, перспективи решения: Сборник научни доклади от VII Международна научно-практическа конференция – 16-18 февруари 2024 г., гр. Ниш, Сърбия. Аскони-Издат, София, pp. 83-100. ISBN 9789543831524

Арабаджийски, Петър (2024) Проблемни аспекти при униформеното облекло на полицейските служители в Република България. In: Съвременните социално-икономически системи: управление, перспективи решения: Сборник научни доклади от VII Международна научно-практическа конференция – 16-18 февруари 2024 г., гр. Ниш, Сърбия. Аскони-Издат, София, pp. 353-366. ISBN 9789543831524

В

Вучков, Веселин (2024) Специалните разузнавателни средства и някои въпроси на наказателния процес. Годишник на Академията на МВР, 34. pp. 63-74. ISSN 2738-7828

Д

Димитров, Владимир (2024) Стенописите в храма "Вси светии" в село Очуша, Софийско. In: Изкуство и памет: сборник в чест на 80-годишнината на Иван Маразов. Ч. 2, Култура, мит, фолклор. Нов български университет, София, pp. 737-747. ISBN 9786192332242

Димитров, Владимир (2024) Стенописите в храма "Св. св. Константин и Елена" на село Кръстилци. In: Образи на религиозната идентичност : художествено наследство, събитийност, личности : статии от първа национална научна конференция с международно участие, София, 30 септември - 1 октомври 2023 г. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 185-189. ISBN 9789540759050

К

Костов, Иван and Цветанова, Екатерина and Крайнева, Полина and Аврамов, Виктор (2024) Доверието в институциите : 2003-2023 : Сборник прогнози и доклади. Публикации на Център за анализ и управление на рискове (2). Нов български университет, София. ISBN 9786192332648

М

Маринова, Цветелина and Димитрова, Ралица and Спасова, Елена and Костенаров, Красимир (2024) Икономиката на ХХІ век: Кризи, трансформации, устойчивост : Сборник с доклади от международна конференция. Нов български университет, София. ISBN 9786192332921

П

Пасарелски, Росен (2024) Услуги в центровете за данни. Нов български университет, София. ISBN 9786192333003

Пасарелски, Росен (2024) Центрове за данни и структурно окабеляване. Нов български университет, София. ISBN 9786192332990

Т

Трендафилов, Димитър (2024) Законодателство по отношение на осигуряването на добросъвестна конкуренция при търговските марки. Диалог (1). pp. 60-74. ISSN 1311-9206

This list was generated on Mon Jul 15 02:49:12 2024 EEST.