Процесуалната ефективност и личната сфера

Младенов, Младен (2011) Процесуалната ефективност и личната сфера. Правен свят (10). pp. 80-82. ISSN 1312-5176

[thumbnail of Procesualnata_sfera_i_lichnata_aktivnost.pdf]
Preview
PDF
Procesualnata_sfera_i_lichnata_aktivnost.pdf

216kB

Official URL: http://www.legalworld.bg

Abstract

За да се развие по валиден начин един административен или съдебен процес е необходимо да са спазени изискуемите от закона процесуални правила. Само при това условие може да се постигне една действителна процесуална ефективност, тоест – достигането на крайния резултат от съответния процес, който е предвиден в хипотезите на процесуалния и материалния закон и в целите им. Едно от тези правила е свързано с правото на защита на страната или на участника в процеса и се изразява в законосъобразното връчване на съобщения, книжа, призовки и други документи в съответното производство.Една от пресечните точки на сблъсък между процесуалната ефективност на органите на държавна власт и личната сфера на гражданите е именно процедурата по съобщаване и връчване на актове, призовки, книжа и документи. За да не се ангажира юридическата отговорност на органите на държавна власт и техните администрации при нарушаване на личната сфера на лицето, адресат на съобщението (несъразмерно упражняване на правомощия) или пък при липса на процесуална ефективност (неизпълнение на служебни задължения, произтичащи от съответния процес) единственият приложим критерий при тези случаи е принципът на съразмерност.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Процесуална ефективност, лична сфера, процесуални правила, процесуален закон, материален закон, право на защита, участник в процеса, връчване на съобщения, книжа, призовки и други документи, четири процесуални кодекса, Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс, законодател, правни субекти, Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Харта на основните права на Европейския съюз, Конституция на Република България, административни органи, съдебни органи, характеристика, независимост, свободна воля, неприкосновеност, хипотетични ситуации, казус, устно уведомяване, самоличност на лицето, заинтересовани лица, друго място, работодател, работник, служител, невинен до доказване на противното, принцип на пропорционалност, съразмерност, европейско правно пространство, разумен начин, добросъвестност, справедливост, българска юриспруденция.
Subjects:Law > Administrative law
Law > Civil law. Private law
Law > Constitutional and administrative law
Law > Criminal law
Law > Different aspects of law
Law > Human rights
Law > Justice. Civil Procedure Code
Law > Law. Philosophy and theory
Law > Penal/criminal law. Criminal procedure
Law > Powers of the state, state authority. Legislature. Judicial authorities
Psychology > Personal psychology
Sociology.Anthropology > Social sciences
ID Code:1012
Deposited By: Dr Mladen Mladenov
Deposited On:12 Jan 2012 14:27
Last Modified:25 Jun 2018 11:28

Repository Staff Only: item control page