Семиотика на цвета

Алмалех, Мони (2011) Семиотика на цвета. In: Международна научна конференция "Цвят и език", 23-24 юни 2011, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, България.

[thumbnail of Almalex_1.pdf]
Preview
PDF
Almalex_1.pdf

458kB

Abstract

Семиотиката на цвета включва и визуалния, и словесния цвят. При визуалния цвят материята на знака е светлината, т.е. вълнова форма на материята + елементарната частица фотон. При словесния цвят субстанцията на знака е звуковата вълнà, членоразделните звукове на естествените езици. Звукът се държи като вълнà, докато светлината има противоречиво поведение – и на вълнà, и на елементарна частица. Така че имаме две знакови системи – в едната знакът е светлината, а в другата знакът е звукът.
Семиотиката на цвета се занимава с доказване на значения за нецвят на визуалния и на словесния цвят, напр. “чистота” за бяло се наблюдава и в двете знакови системи.
В моите изследвания успях да докажа неголям брой, но съществуващи, универсални значения на цветовете при визуалния цвят - в традиционната сватба и погребение, в монотеистичния мистицизъм и рекламите. Това се случи с привличането на огромен брой данни от етнографски и фолклорни изследвания. Виж моногорафиите Almalech, M. "Balkan Folk Colour Language." Sofia “St. Kliment Ohridski” University Press, Sofia, 1996; Алмалех, М. „Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете." Университетско издателство с печатница Св. Климент Охридски”, София, 1997; Алмалех, М. „Корени. Семиотика на цветовете." Издателство „Велес”. София, 2006; Алмалех, М. „Езикът на цветовете. Цветовете в балканския фолклор; Библейско червено; Рекламата – цвят и символи." „Аскони издат”, София, 2007; Алмалех, М. „Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата)." Нов български университет, София, 2011. CD.
Докладът представя крайния резултат от изследванията на визуалния цвят и се занимава с въпроса „Може ли някои от универсалните значения за нецвят на образа да съществуват в словесния цвят?”
За целта думите в естествените езици са разделени на няколко категории, които означават цветовете. Това са - Основни термини за цвят (бял, черен, зеленее и пр.); Термини за прототипи на цвят (небе, море, огън кръв, светлина, тъмнина и пр.); Термини конкуренти за прототипи (ягода, вишна, малина, рубин, пъпеш, пате, сапфир, изумруд и пр.).
За да се докаже, че тези три категории думи могат да означават “чистота”, “любов”, “омраза” и пр. се използва набор от научни теории – Теорията на Бърлин и Кей, Теорията за прототипите на Рош, Асоциативният тест на Кент-Розанов; семиотичния триъгълник на Фреге; идеята за езиково съзнание и подсъзнаие. Докладът представя резюме на научните методи и крайните резултати от изследването. Универсални значения, наблюдавани и в двете знакови системи са (образ и слово) – “чистота” за бяло, “свежест”, “вечност” за зелено; и др. Универсалните значения за нецвят на цветовете са на равнище подсъзнание. Пример за приложението на езика на цветовете са анализите на манипулативните стратегии в фолклора, рекламите, литературата, Библията. Виж монографиите Алмалех, М. „Цвят и слово. Прагматични и психолингвистични аспекти.” Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София, 2001; Алмалех, М. Цветът в Петокнижието. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006; Алмалех, М. Светлината в стария завет. ИК „Кибеа”, 2010; "Advertisements: Signs of femininity and their corresponding color meanings." Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. Sofia, 2012.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Additional Information:Алмалех, Мони. Семиотика на цвета. – В: Материали от Международна научна конференция „Език и цвят”. Група Цвят-България, Център за междукултурна комуникация и медиация, Факултет за класически и нови филология – СУ „Св. Кл. Охридски”, Френски център за цвета, С подкрепата на Institut Français-София. Редакционен съвет на Сборник с доклади от Международна научна конференция „Език и цвят”: доц. Димитър Добревски, проф. Мишел Албер-Ванел, доц. арх. А. Аврамова, д-р Е. Кръстева, д-р Р. Гелева-Цветкова, доц. Н. Такучев, д-р Б. Ханджиева-Флориан, доц. д-р М. Доков. Съставител д-р изк. Р. Гелева-Цветкова. Издател Група Цвят – България / Group Color – Bulgaria. 223-240. София, 2011. 331 c. CD. ISSN 1314-3883.
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Language
Logic.Ethics (Moral philosophy).Esthetics. > Theory of knowledge. Epistemology. Semiotic
Philosophy > Culture. Cultural studies. Philosophy of culture
Psychology > Cognitive psychology (science)
Psychology > Conscious mental processes and intelligence
ID Code:1210
Deposited By: Professor Mony Almalech
Deposited On:14 Jun 2012 07:41
Last Modified:14 Jun 2012 07:41

Repository Staff Only: item control page