Стилови взаимодействия в творческата дейност на композитора в постмодерната епоха : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Арнаудов, Георги (2012) Стилови взаимодействия в творческата дейност на композитора в постмодерната епоха : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of Arnaoudov_Text_Disertazia_Postmodern_Music.pdf]
Preview
PDF
Arnaoudov_Text_Disertazia_Postmodern_Music.pdf

67MB

Abstract

Основен тема на дисертацията е разглеждането на модели, подходи и процедури на мислене и правене на музиката в днешни дни, а това само по себе си поставя множество и то нееднозначни въпроси по отношение на битието на музикалното изкуство. Музиката, за разлика от предходните векове, все по-малко може да бъде разглеждана, възприемана, мислена и съ-творявана изолирано както от другите изкуства, така и от културата, науката и всички сфери на човешка дейност въобще. Нещо повече, оттук нататък приемането на развитието на музикалната култура и композиторското мислене в частност като производни на еволюцията и развоя единствено и само на европейската култура, без отчитане на модели, традиции, познания и културни постижения на музикалните култури от цял свят, е най-малкото немислимо, а даже и пагубно. А тук не става дума в никакъв случай само за интеграционни или асимилационни процеси, а за търсенето и създаването на съвсем нови и непознати подходи и модели на мислене и правене на музиката.

Обект на анализ в първата глава са някои основни факти и явления на постмодерната музикална култура – творци, творби, публикации и най-вече обществени дебати по отношение на феноменологията на постмодерната музика и употребата на термина в музикознанието. Дебати и публикации, имащи същностно значение по отношение на дефинирането на основни нейни белези.

Във втората глава се разглежда новата класическа музика в европейски и американски контекст. Това изисква, от една страна, проследяване на взаимното влияние на различни музикални култури с цялата им днешна културна неопределеност и присъщите им белези на отвореност, фрагментираност и децентрализация и, от друга страна, влиянието на технологиите и медиите.

Третата глава е посветена на възможни философски, естетически, теоретични и други прочити на постмодерната музика, на множествената естетика на постмодерността като времеви и стилов маркер.

Последният раздел включва анализ на шест нови мои творби. Ще засегна някои проблеми на днешни творчески подходи, концепции за музикалното време и възприятието на музиката от постмодерна гледна точка, някои механизми на работа на композитора със звуковата материя и мястото му в съвременното общество. Казано иначе, какъв звуков материал използвам, как го възприемам и какво е отношението ми към тази основна субстанция в музиката, какъв дух се опитвам да му вдъхна и как го мисля в днешната културна и социална среда – подходите, механизмите и резултатите са различни.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > History of arts
Arts.Fine and Decorative arts > Music
Arts.Fine and Decorative arts > Performing arts
Arts.Fine and Decorative arts > Philosophy and theory of art
ID Code:1546
Deposited By: доц. д-р Георги Арнаудов
Deposited On:04 Dec 2012 07:20
Last Modified:04 Dec 2012 07:20

Repository Staff Only: item control page