Items where Subject is "Music"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | K | L | P | R | V | А | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч | Ш
Number of items at this level: 138.

A

Arnaoudov, Gheorghi (2010) Le Rappel des Rameaux. [Composition] (Unpublished)

Atanasova, Stela (2012) CRYING OF THE SUN. [Composition]

Atanasova, Stela (2013) Second chance. [Composition] (Unpublished)

Atanasova, Stela and Uzunov, Velislav (2012) AMAZING. [Composition] (Submitted)

K

Kechlibareva, Albena (2010) Albena Kechlibareva sings Christmas songs by Max Reger. [Video]

Kechlibareva, Albena (2012) Albena Kechlibareva sings Hugo Wolf "Die Bekehrte" by Wolfgang von Goethe - Live. [Video]

Kechlibareva, Albena (2011) Albena Kechlibareva sings Hugo Wolf - "Der Gärtner". [Video]

Kechlibareva, Albena (2011) Albena Kechlibareva sings Karwoche by Hugo Wolf/ on text by Eduard Mörike. [Video]

Kechlibareva, Albena (2011) Albena Kechlibareva sings Verborgenheit by Hugo Wolf. [Video]

Kechlibareva, Albena (2010) Albena Kechlibareva sings the Bulgarian Ave Maria & Panis Angelicus by Tzenko Minkin. [Video]

Kechlibareva, Albena (2012) Dimiter Christoff performs by Albena Kechlibareva - I. song on lyric by Pencho Slaveykov. [Video]

Kechlibareva, Albena (2013) Georgi Minchev - Аlbena Kechlibareva - Stephan Daltshev - Poems Icons by Pavel Slaviansky. [Video]

Kechlibareva, Albena (2013) Hugo Wolf Schlafendes Jesuskind Albena Kechlibareva. [Video]

Kechlibareva, Albena (2011) Julia Tsenova - Sanscrit songs - Albena Kechlibareva. [Performance]

Kechlibareva, Albena (2011) Pascal Dusapin "AKS" performs by Albena Kechlibareva/ Cond. Jean-Yves Gaudin. [Video]

Kechlibareva, Albena (2011) Prayer for Japan - Albena Kechlibareva sings “Zur Ruh” by Hugo Wolf. [Performance]

Kechlibareva, Albena Recital - Albena Kechlibareva Hugo Wolf - Peregrina II. [Video]

Kechlibareva, Albena (2010) Simo Lazarov - afected ease-mega show sea and music 1995 with Albena Kechlibareva. [Video]

Kirov, Kiril and Kirov, Nikolay (2011) Digital library and search engine of Bulgarian folklore songs. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 6-10 July 2011 in Sofia / Dobrinishte, Bulgaria. pp. 245-254. ISSN 1313-8624

L

Lee, Kwang (2016) Piano passaggi stylistics in performance of Vienna classics and the concert experience of Beethoven piano concerto No.3. Some systematizations. Parallels with piano sonata of Beethoven : Summary of dissertation on Music performance and scientific research degree "doctor" in the Pedagogical and scientific field Music performance of art. PhD thesis, New Bulgarian University.

P

Panajotov, Panajot (2003) Methodik des Gitarreunterrichts. Pan Styl, Sofia. ISBN 9548644096

Panayotov, Panayot (2011) Methodology of guitar instruction. Pan Styl, Sofia.

Panayotov, Panayot (2009) Methodology of guitar instruction. New Bulgarian University, Sofia.

Peycheva, Lozanka and Kirov, Nikolay (2011) Bulgarian Folk Songs in a Digital Library. Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage : International Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria 11-14 September 2011 : Proceedings. pp. 60-68. ISSN 1314-4006

Potchekanska, Tsvetanka (2020) Igor Stravinsky and the European Musical Theater between the Two World Wars (Renard and Oedipus Rex) : Abstract for obtaining the educational and scientific degree of „Doktor”. PhD thesis, New Bulgarian University.

R

Rasimi, Adhurim (2019) Impact of choral singing in the overall musical education of children (Comparative research in secondary schools in Kosovo and Macedonia) : PhD Dissertation in Musicology. PhD thesis, New Bulgarian University.

V

Valchinova-Chendova, Elisaveta (2010) Art Music like a New Sound Sensuousness. In: Proceedings of the International Musicological Conference Beyond the Centres: Musical Avant-gardes since 1950, Thessaloniki, 1-3 July 2010. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki.

Valchinova-Chendova, Elisaveta (2012) Klangräume des Geistigen (Komponisten aus Bulgarien auf der Suche nach einer „neuen Klangsensualität“). In: Rundes tisch "Theorie und Praxis der geistlichen Musik der Welt - damals und heute", 27 Mai 2012, Wien.

А

Андонян-Краджян, Кохар (2017) Арфови школи, съпътстващи еволюцията на инструмента. Обща насока при съвремeнното изпълнителско майсторство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Арнаудов, Георги (2012) MTV : Постмодерната музикална телевизия : Контексти, смисли, дебати. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Арнаудов, Георги (2013) Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4). pp. 182-200. ISSN 0204-823X

Арнаудов, Георги (2012) Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 ). pp. 52-70. ISSN 0204-823X

Арнаудов, Георги (2010) Музикалният минимализъм. Произход и начини на употреба. Годишник на Нов български университет 2010. pp. 228-238.

Арнаудов, Георги (2013) Отвъд границите на стила. Малер, Борхес и Берио. Млад научен форум за музика и танц : Седма научна конференция с международно участие, 9-10.06.2012 : Сборник с доклади, 7. pp. 1-8. ISSN 1313-342X

Арнаудов, Георги (2012) Стилови взаимодействия в творческата дейност на композитора в постмодерната епоха : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Атанасова, Стела (2015) Бъдещето на музиката. In: Национална конференция "Акустика - ФЕМА". (Unpublished)

Атанасова, Стела (2012) Изследване на методи и средства за създаване на компютърна алгоритмична музика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Атанасова, Стела (2012) Компютърната музика - новата муза на 21 век. Акустика, XIV. pp. 115-119. ISSN 1312-4897

Б

Бекири - Вуля, Лейля (2019) Флейтово изпълнителство и музикология : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство". PhD thesis, Нов български университет.

Бомон, Оливие and Конов, Явор (2014) Препрочитайки "Изкуството да се докосва Клавесинът". Няколко бележки върху "Изкуството да се докосва клавесинът" на Франсоа Купрен / Оливие Бомон, Явор Конов, превод и коментари. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Бомон, Оливие and Серу, Брюно and Конов, Явор (2015) Клавесинът във всичките му състояния: Интервю с проф. Оливие Бомон, клавесинист, 4 и 8 юли 2003 / Явор Конов, превод и коментари. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Бояджиева-Вълева, Росица (2016) Дуетът флейта-туба: изпълнителски възможности и репертоар : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

В

Василев, Ивайло (2014) Флейтовото изкуство в България : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Вълчинова-Чендова, Елисавета and Булева, Мариана Николаева (2019) Концептът "нова звукова сетивност" – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов. Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2019, София. ISBN 9789548594820

Г

Гай, Франсис (2015) Диригентски практики при нотационни отсъствия на тактова черта(диригентски aнализ): Автореферат за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Ганева-Маразова, Валентина (2016) За връзката между живописта и музиката. Везни : Издание за литература, изкуство, критика и философия. ISSN 0861-606X (In Press)

Гоцева, Мариана (2014) Правилното произношение на италиански език и неговото влияние за доброто звукоизвличане при оперните певци : Автореферат на докторска дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Гухели, Вита (2021) Symbolism in albanian composers art songs from the late twentieth century (Символизъм в соловите песни от албански композитори, писани през втората половина на ХХ век) : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, New Bulgarian University.

Гьокче, Мете (2021) Младежките хорове в Турция в края на 20 век и началото на 21 век. Проблеми и перспективи : Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“. PhD thesis, Нов български университет.

Д

Джемайли, Арификмет (2014) Развитие на хоровете при албанците от Косово и Македония през 20 и 21 век : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Дражева, Мария (2012) Етнокинетична онтология на българските фолклорни танци : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в научно направление 8.3. - Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Дюлгерова-Пръвчева, Росица (2011) Солфеж. Музикални обучителни практики. б. и., София. ISBN 9792901666702

Дюлгерова-Пръвчева, Росица (2007) Теория на музикалните елементи : Тестове. Нов български университет, София. ISBN 954535450X

Дюлгерова-Пръвчева, Росица (2007) Теория на музикалните елементи [CD-ROM] : Тестови въпроси и задачи. Нов български университет, София.

Дюлгерова-Пръвчева, Росица and Попова-Георгиева, Анна (2011) Курс по солфеж и теория на музиката : Кн. 1. : [Учебник]. Българска книжница, София. ISBN 9790901666306

Дюлгерова-Пръвчева, Росица and Попова-Георгиева, Анна (2011) Курс по солфеж и теория на музиката : Кн. 1. : Учебна тетрадка. Българска книжница, София. ISBN 9790901666313

З

Зереу, Пауло Рикардо Соарес (2020) Музикално-стилови характеристики на бразилския валс: Национален музикален език във Valsa de Esquina No. 8, Valsa de Esquina No. 12, и Valsa-Chôro No. 5 от Франсиско Миньоне : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. PhD thesis, Нов български университет.

И

Иванова, Ася (2012) Музика - Танц - Театрално действие. Гранични сценични форми : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

К

Караиванов, Стефан (2012) Едно значимо събитие за Бургас. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Кехлибарева, Албена (2012) Димитър Христов - Албена Кехлибарева - Кеязим Исинов. [Video]

Кехлибарева, Албена (2015) Лайтмотивната техника в контекста на Хуго-Волфовата речитативност и кантилена. Млад научен форум за музика и танц : Девета научна конференция на докторанти с международно участие, 7-8.06.2014 : Сборник с доклади, 9. pp. 1-8. ISSN 1313-342X

Кехлибарева, Албена (2015) Някои естетически, артикулационно-фонетични и ансамблови проблеми в интерпретацията на "Lied" от епохата на романтизма и постромантизма - XIX и началото на XX век : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Кехлибарева, Албена (2015) Някои естетически, артикулационно-фонетични и ансамблови проблеми в интерпретацията на "Lied" от епохата на романтизма и постромантизма - XIX и началото но XX век : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Кехлибарева, Албена (2013) Сакралността в контекста на късноромантичната естетикав творчеството на "LIED" при Макс Регер. Млад научен форум за музика и танц, 7. pp. 25-36. ISSN 1313-342Х

Кехлибарева, Албена (2011) Четири хайку - песни от Улф-Дитер Сойка в изпълнение на Албена Кехлибарева. [Video]

Конов, Явор (2019) Passim. Научен електронен архив на НБУ, София. ISBN 9786199143902

Конов, Явор (2018) Андре Поп. Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт.

Конов, Явор (2018) Беше празник!: Концерт на СО на БНР 11-5-2018. Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт.

Конов, Явор (2004) Встъпителни думи. In: За Джозефо Царлино и "Изкуството на контрапункта". Музикално общество "Васил Стефанов", София, pp. 7-9. ISBN 9549096580

Конов, Явор (2013) Голямото изкуство на Михаил Славов. Музикални хоризонти. ISSN 1310-0076 (In Press)

Конов, Явор (2014) За Йохан Себастиан Бах, инвенциите, преподаването ми в НБУ. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Конов, Явор (2015) За какво би могло да разговаряме с всеки, дошъл да учи музика и музикология в НБУ. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Конов, Явор (2018) Книги(те). Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт.

Конов, Явор (2008) Концерт събитие. Музикални хоризонти : Списание за музика и танц (8). pp. 7-8. ISSN 1310-0076

Конов, Явор (2018) Майкъл Смолууд. Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт.

Конов, Явор (2018) Отново за Александър Танев: Споменна камбанка за Таневи …. Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт.

Конов, Явор (2018) Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Всеобщо Музикотворство, Рим, 1650). Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт.

Конов, Явор (2018) Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Рим, 1650) : Itinerarium illustratum. Научен електронен архив на НБУ, София. ISBN 9876191882113

Конов, Явор (2013) Пианизмът на Виктория Василенко. Музикални хоризонти : Списание за музика и танц, XLVII (8). pp. 4-5. ISSN 1310-0076

Конов, Явор (2003) Предговор. In: Идеи и подходи за естествено свирене на пиано. Музикално общество "Васил Стефанов", София, pp. 7-12. ISBN 9549096564

Конов, Явор (2017) Прекрасна премиера с българска музика. Музикални хоризонти (9). p. 11. ISSN 1310-0076

Конов, Явор (1999) Първият трактат по клавесин: от дистанцията на три века. Българско музикознание, XXIII (4). pp. 82-91. ISSN 0204–823X

Конов, Явор (2003) Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика. In: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика. Музикално общество "Васил Стефанов", София, pp. 130-131. ISBN 9549096548

Конов, Явор (2008) Уводни страници. In: Лексикографско, историографско и библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655-1730) - духовник, музикант и ерудит. Музикално общество "Васил Стефанов", София, pp. 11-13. ISBN 9789549425055

Конов, Явор (2015) Хоровият фестивал в Чанаккале, Турция: 7-12 юли 2015. Музикални хоризонти : Списание за музика и танц. ISSN 1310-0076

Конов, Явор and Бросар, Себастиан дьо (2010) За Себастиан дьо Бросар и неговото дело. In: Речник по музика (ІІ, 1705) / Себастиан дьо Бросар; Прев. [от старофр.], комент., [предг., фотогр.] Явор Конов. Ниба консулт, София, pp. 441-446. ISBN 9789544510305

Конов, Явор and Сен-Ламбер, Мишел дьо (1998) Уводни думи. In: Принципите на клавесина (Париж, 1702); Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти (Париж, 1707) / Дьо Сен Ламбер; Прев. от фр. Явор Конов. Първият трактат по клавесин - Принципите на клавесина, Дьо Сен Ламбер (Париж, 1702). Музикално общество "Васил Стефанов", София, pp. 184-190. ISBN 9549035328

Красимиров, Искрен (2019) Творчески подходи на сценариста, режисьора, оператора и монтажиста в художествено-документалния филм : Автореферат на дисертационен труд към докторска програма "Кинознание, киноизкуство и телевизия". PhD thesis, Нов български университет.

Крачева, Лилия (2013) Музикална творба и изпълнителска практика: музикалнокултурни модели : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Кръстева-Стойчевска, Маргарита (2010) Нефолклорната култура и фолклорни явления (към развитието на българските народни танци) 1944-1990. PhD thesis, Нов български университет.

Л

Линчева, Ана (2016) Клавирни изпълнителски подходи в циклите за сопран и пиано от Димитър Христов: Автореферат на докторска дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

М

Маринкова, Нели (2015) Влиянието на блуса върху българската поп музика до края на 80-те години на ХХ век : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Милков, Милко Дойчев (2020) Съвременни интерпретационни проблеми в камерното и силово музициране с пиано : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. PhD thesis, Нов български университет.

Михайлов, Росен (2014) Движението в движещи се картинки – танц за камера (кратка история на един повече от 100-годишен брак между кино и танц). Млад научен форум за музика и танц : Осма научна конференция с международно участие, 8.06.2013 : Сборник с доклади, 8. pp. 1-9. ISSN 1313-342X

Михайлов, Росен (2015) Танц за камера или камера за танц. Млад научен форум за музика и танц : Девета научна конференция на докторанти с международно участие, 7-8.06.2014 : Сборник с доклади, 9. pp. 1-9. ISSN 1313-342X

Михайлов, Росен (2015) Танц и комуникация. In: Комуникация и култура : XVI лятна школа по Пъблик Рилейшънс : [Компактдиск]. Нов български университет, София. ISBN 9789545358999

Н

Недева-Илиева, Нели (2016) Концертният репертоар по китара и музикалното развитие на ученика : Автореферат на дисертация за придобиване на научно-образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.08.02 "Музикознание и музикално изкуство". PhD thesis, Нов български университет.

Нуши, Дафина Зекири (2019) Тембрите - муизкалният начин за изобразяване на цветовете в композиторската практика : Автореферат на докторска дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. PhD thesis, Нов български университет.

П

Павлова, Божана (2018) Класическата китарна музика от средата на XX век в творчеството на Ханс Вернер Хенце, Тору Такемитсу и Нуцио д'Анджело : Автореферат на дисертация за присъждане на научно-образователната степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Панайотов, Панайот (1987) Гами и технически упражнения за китара. Музика, София.

Панайотов, Панайот (1989) Концертни етюди и пиеси за китара / Ейтор Вила-Лобос; Състав. Панайот Панайотов. Музика, София.

Панайотов, Панайот (1990) Леки етюди за китара / Състав. Панайот Панайотов. Музика, София.

Панайотов, Панайот (1989) Леки пиеси за китара / Състав. Панайот Панайотов. Музика, София.

Панайотов, Панайот (1994) Начална школа за китара. Пан Стил, София. ISBN 9548644010

Панайотов, Панайот (1988) Школа за електрическа китара. Музика, София.

Панайотов, Панайот (1988) Школа за китара. Музика, София.

Панайотов, Панайот (1993) Школа за китара. Музика, София.

Парасков, Илиян (2012) Стилът боса нова в бразилската популярна музика – Проблеми на вокалната интерпретация : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Парушев, Дамян (2021) Някои особености на холистичното преподаване по флейта : Автореферат за придобиване на научната и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Петков, Георги (2011) Chamatea. [Performance]

Петков, Георги (2011) Вокално трио на НБУ : Изпълнение на "Тръгнала е малка мома". [Performance]

Петков, Георги (2002) Дъмбата. [Composition]

Петков, Георги (2002) Женала е дюлбер Яна. [Composition]

Петков, Георги (2011) Илюзия. [Video]

Петков, Георги (2007) Магията на а'капелното музициране (възприятия и реакции на публиката и музикалната критика). In: Значение на българското хорово изкуство и българските композитори за развитие на хоровото дело в Европа : Научна конференция в рамките на Пети международен фестивал "Среща на студентските хорове" 13-15 април 2007 г. : Научни доклади. Болид-инс, Американски университет в България, Благоевград, pp. 9-14. ISBN 9789548017787

Петков, Георги (2012) Скат анекдот. [Video]

Петков, Георги (2015) Скатова техника в творчеството на българските композитори за фолклорни ансамбли : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Петков, Георги (2011) Скатовото пеене и фолклорния скат - художествено изразно средство и "екзерсис" за артикулационния апарат. In: Хоровото изкуство проблеми, достижения, тенденции : Научна конференция в рамките на Седми международен фестивал "Среща на студентските хорове" 26-28 април 2011 г. : Научни доклади. Болид-инс, Американски университет в България, Благоевград, pp. 24-26. ISBN 9789543940158

Петков, Георги (2011) Тайнствен миг. [Video]

Петрова, Валентина (2013) Песните за еднородни фолклорни формации от Стефан Драгостинов, пресътворени за смесен хор : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Петрова-Форстер, Анна (2020) Непознатата Европейска клавирна музика от втората половина на XVIII и началото на XIX век. : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ по професионално направление : 8.3. „Музикално и танцово изкуство“. PhD thesis, Нов български университет.

Поромански, Венко (2015) Ролята на ударните инструменти в съвременната джаз музика. Влияния върху съседни музикални явления : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Музикознание и музикално изкуство". PhD thesis, Нов български университет.

Р

Расими, Адурим (2019) Ролята на хоровото пеене в общото музикално обучение : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

С

Смилков, Ромео (2013) Коментар на лекция-концерт на проф. Явор Конов, д.н. – пиано. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Соколова, Татяна (2012) Хореографът в театралния контекст : Автореферат на изпълнителска докторантура. PhD thesis, Нов български университет.

Спиит, Ноел and Конов, Явор (2014) Свиренето /докосването/ на клавесина според прочита на Франсоа Купрен, Сен-Ламбер и Рамо / Ноел Спиит, Явор Конов, превод и коментари. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Т

Терзиева-Ангелова, Светлана Илиева (2019) Младежките симфонични оркестри - световни и национални практики и модели : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, 8.3. „Музикално и танцово изкуство”. PhD thesis, Нов български университет.

Тилева, Десислава (2016) Влияние на инструменталната музика върху вокалния джаз в периода между двете войни на XX век : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Трифонов, Трифон (2020) Стилови и интерпретационни проблеми в творби за духов оркестър от Николай Братанов, Жул Леви и Христо Тонев : Автореферат на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Търничкова, Елена (2012) Аспекти в развитието на музикален слух при двугласното пеене на фолклорни песни - диагностика на резултатите от обучението по музика : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", професионално направление: 8. 3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Ф

Феран, Доминик and Конов, Явор (2014) Исторически преглед на старите пръстовки / Доминик Феран, Явор Конов, превод и коментари. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Форстер, Анна (2021) Непозната европейска клавирна музика от втората половина на ХVІІІ – началото на ХІХ век : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Ц

Царлино, Джозефо and Конов, Явор (2003) Изкуството на контрапункта. Превод бележки и коментари Явор Конов. Музикално общество "Васил Стефанов", София. ISBN 9549096556

Ч

Чаушева, Величка (2022) Мястото на българския песенен фолклор в слуховото развитие на подрастващите. Възможности за приложението му в съвременното образователно пространство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Читаку, Еръмира (2013) Развитие на характера и богатството на звука на флейтата през вековете до днес : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Чупи, Байрам (2013) Музикалното образование в основните общообразователни училища в Република Македония : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Ш

Швайцер, Ермила (2011) Новооткрита педагогическа тетрадка на Любомир Пипков. In: Шеста научна конференция за докторанти с международно участие, 28-29 май 2011, София, България. (Submitted)

Швайцер, Ермила (2012) Педагогът Любомир Пипков в камерния жанр на соловата песен с пиано. PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Thu Jun 13 04:56:17 2024 EEST.