Por y para en el sistema preposicional español

Karadjounkova, Magdalena (2013) Por y para en el sistema preposicional español. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

[thumbnail of P O R  Y  P A R A  EN EL SISTEMA PREPOSICIONAL ESPAÑOL.doc] MS Word
P O R Y P A R A EN EL SISTEMA PREPOSICIONAL ESPAÑOL.doc

210kB

Abstract

Настоящата статия разглежда една от най-проблематичните теми, свързани с испанската предложна система: предлозите por и para, тяхното значение, функция и употреба. Целта на научното съчинение е да представи различни случаи на използване на двата предлога, като се стреми да ги разгледа винаги в съпоставителен план. Без претенции за изчерпателност, статията е опит за един по-задълбочен и подробен анализ на отделните случаи на употреба на двойката испански предлози.
Представеното научно съчинение няма чисто лингвистична трактовка. То си поставя за задача да бъде и в полза на дидактиката на чуждоезиковото обучение, конкретно на преподаването на испански език. Ето защо статията е предназначена както за специалисти езиковеди, така и за методисти по испански език и за учащи се, които желаят да задълбочат познанията си в тази област.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Uncontrolled Keywords:испанско езикознание, предложна система, por, para, lingüística, sistema preposicional
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:1597
Deposited By: д-р Магдалена Караджункова
Deposited On:18 Jan 2013 09:27
Last Modified:18 Jan 2013 09:27

Repository Staff Only: item control page