Сценарийният сюжет (Проблеми на практическото обучение по сценарийна техника) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Христова, Светла (2009) Сценарийният сюжет (Проблеми на практическото обучение по сценарийна техника) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Българска академия на науките. Институт за литература.

[thumbnail of SKMBT_C45213012316360.pdf]
Preview
PDF
SKMBT_C45213012316360.pdf

14MB

Abstract

Трудът изследва както вътрешно присъщата поетика на киносценарийния сюжет, изградена с инструментариума на наратологичните категории и принципи, така и киноспецифичните принципи в създаването и въздействието му. Основни идеи в наратологията служат за аргумент на тезата, че всеки сценариен сюжет съдържа в себе си културни и художествени механизми, характерни за по-ранни етапи в развитието на човешката словесност, които днес са динамично трансформирани и претворени, за да изпълнят активни естетически и социокултурни функции в киносценария.
Систематизирани са възгледи и постановки в наратологията, в руската и американската сценарийни теории. Разгледани са наратологичните категории: особено драматично събитие, разказна логика, време, пространство, наклонение(модус), перспектива (гледна точка), разказвачески глас, информираност, начини за свързване на епизодите, които осигуряват различни повествователни техники при изграждането на сюжета и са посочени класически и актуални аспекти в комуникативните им функции.
Обосновава се специфичното за киното писателско усилие – необходимостта от максимално конкретизиране при сценарийното писане на кадър, сцена, епизод, акт (руска школа) или на такт, сцена, епизод, акт (американска школа). Разглеждат се най-общо художествените изисквания за построяването на всяка от тези части, като по-подробно е разгледано сценарийното изграждане на сцена и на епизод.
В труда се предлагат разработки с чисто практически цели – как се изгражда сцена и как сценарийния сюжет се създава чрез детайлен аутлайн със сценични карти. Петте приложения допълват и обогатяват информацията от различните глави на дисертацията.

Item Type:Thesis (PhD)
Uncontrolled Keywords:кинодраматургия, наратология, киносценарий, фабула, видове фабули, сюжет, персонажи, жанр, време, пространство, наклонение(модус), разказна логика, перспектива (гледна точка), разказвачески глас, информираност, подтикващ инцидент, кадър, сцена, епизод, акт, американска триактна структура, трансформации в повествованието, старогръцка драма, антироман, атракциони
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Motion pictures
Arts.Fine and Decorative arts > Television
Arts.Fine and Decorative arts > Cinema
ID Code:1607
Deposited By: доц. д-р Светла Христова
Deposited On:23 Jan 2013 14:32
Last Modified:26 Jun 2018 10:36

Repository Staff Only: item control page