La adquisición de lenguas extranjeras: fundamentos científicos

Karadjounkova, Magdalena (2013) La adquisición de lenguas extranjeras: fundamentos científicos. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

[thumbnail of La adquisición de lenguas extranjeras_ fundamentos científicos.doc] MS Word
La adquisición de lenguas extranjeras_ fundamentos científicos.doc

102kB

Abstract

Настоящата статия представлява преглед на най-известните научни теории, обосновки и модели, свързани с процеса на изучаване на чужд език, които запознават читателя с мнението на учени от различни сфери – лингвисти, психолози, философи – по разглежданата проблематика. Отделено е специално внимание на научната визия на един от значимите представители на съвременната испанска психолингвистика – Хуан Майор Санчес. В раздела „Изводи” авторът на статията си позволява да изложи своето мнение относно факторите, обуславящи и влияещи на процеса на изучаването на чужд език, на базата на натрупания опит като преподавател по испански език.
Представеното научно съчинение би могло да послужи на студенти и докторанти от специалности, свързани с приложната лингвистика и преподаването на чужди езици, като база за научни изследвания и разработки, както и да ги насърчи за сериозни занимания в областта на чуждоезиковото обучение.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Uncontrolled Keywords:Приложна лингвистика, обучение по чужд език, преподаване и изучаване на испански език като чужд
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Applied linguistics
Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
ID Code:1812
Deposited By: д-р Магдалена Караджункова
Deposited On:26 Jun 2013 09:02
Last Modified:26 Jun 2013 09:03

Repository Staff Only: item control page