I hrisi tis metaglossas sta eghiridia didaskalias tis ellinikis os xenis glossas

Papakalodoukas, Georgios (2014) I hrisi tis metaglossas sta eghiridia didaskalias tis ellinikis os xenis glossas. In: Традицията като вдъхновение : Сборник с доклади от десетата юбилейна Зимна школа на департамент “Англицистика”. Нов български университет, София, pp. 187-199. ISBN 9789545358227

[thumbnail of 13-PhD-[Papakalodoukas_G]-p187-199.pdf]
Preview
PDF
13-PhD-[Papakalodoukas_G]-p187-199.pdf

683kB

Abstract

In a comparative evaluation of the most frequently used course-books for teaching Greek as a foreign language, an attempt is made to focus on the importance attached by the authors in the use of metalanguage in the educational process. More specifically it is observed that the course-books follow traditional teaching methods, rely mostly on metalanguage commentary of grammatical phenomena, are influenced by the metalanguage model on which the teaching of the Greek language as a mother tongue at schools is mostly based. The textbooks of teaching Greek are adjusted to teach the language for the language, but not the language itself. It is obvious through a comparative evaluation of these textbooks that the grammar terminology is the key element on which the language teaching is based, while the lack of knowledge of metalanguage makes the learers "unable" to participate successfully in the classroom and achieve the expected progress. Finally, it is noteworthy that most course-books are more compatible with the needs of adults, who are able to understand metalanguage concepts, rather than with the needs of children.
статията се прави сравнителен анализ на най-често използваните учебници за преподаване на гръцки като чужд език, и се обръща внимание на важността, която авторите на учебниците придават на използването на метаезик в процеса на обучение. По-конкретно, отбелязва се, че учебниците, следващи традиционния подход на преподаване, разчитат най-вече на метаезик при обяснение на граматическите особености, и че тези учебници са повлияни от модела на помагалата, използвани при преподаването на гръцки като майчин език в училищата. Учебниците по гръцки език са построени така, че да преподават езика за езика, а не самия език. Сравнителният анализ ясно показва, че граматическата терминология е ключовият елемент при преподаването, поради което, при непознаване на този метаезик, обучаваният се оказва „неспособен” да участва пълноценно в учебните часове и да постига очаквания напредък. Заслужава си да се отбележи също, и че повечето учебници са по-подходящи за възрасни, които са в състояние да разберат металингвистичните понятия, отколко за нуждите на децата.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: The use of metalanguage in course-books for teaching Greek as a foreign language, AUTHOR: Georgios Papakalodoukas
Uncontrolled Keywords:course-books, учебници, Greek language, metalanguage, comparative analysis, учебници, гръцки език, метаезик, сравнителен анализ
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:2268
Deposited By: Mr Georgios Papakalodoukas
Deposited On:25 Jun 2014 10:59
Last Modified:25 Jul 2014 12:30

Repository Staff Only: item control page