Някои семантични особености на италианските подчинени отстъпителни /експлицитни/ изречения и съответните изречения в български език или нарушената връзка причина-следствие

Давидова, Десислава (2010) Някои семантични особености на италианските подчинени отстъпителни /експлицитни/ изречения и съответните изречения в български език или нарушената връзка причина-следствие. Чуждоезиково обучение (4-5). pp. 31-39. ISSN 0205-1834

[thumbnail of Статия] Other (Статия)
statia_CHEO.docx
Restricted to Registered users only

42kB

Abstract

ABSTRACT: Il presente articolo tratta di alcune particolarità semantiche delle subordinate concessive italiane e bulgare, mettendo in risalto l’interpretazione del rapporto interrotto fra causa ed effetto. Nell’analisi contrastiva non si verifica una differenza in questa interpretazione. Nella maggioranza dei casi il rapporto concessivo viene espresso tramite la subordinazione. La coordinazione viene usata in pochissimi casi senza che ciò possa influire sull’espressione del rapporto concessivo. РЕЗЮМЕ: Обект на статията са някои особености в семантиката на италианските и българските отстъпителни изречения, като се акцентира на интерпретацията на нарушената причинно-следствена връзка. В съпоставителния анализ не се наблюдава разлика в интерпретацията на тази връзка. В мнозинството от случаите отстъпителното отношение е изразено чрез субординация паралелно и на български и на италиански. Предпочетено е и съчинително отношение, но в незначително количество от случаи, без това да влияе на изразяването на отстъпителното отношение.

Item Type:Article
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:2416
Deposited By: Dessislava Davidova
Deposited On:02 Dec 2014 08:08
Last Modified:02 Dec 2014 08:08

Repository Staff Only: item control page