Негативни въздействия на медийната среда върху телевизионната и прес-реклама в България (разработване и тестване на система за мониторинг) : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност “Кинознание, киноизкуство и телевизия” 05.08.03

Постаджиян, Кристиян (2013) Негативни въздействия на медийната среда върху телевизионната и прес-реклама в България (разработване и тестване на система за мониторинг) : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност “Кинознание, киноизкуство и телевизия” 05.08.03. PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F58496.pdf]
Preview
PDF
F58496.pdf

1MB

Abstract

Дисертационният труд изследва позиционирането на рекламите в медийния контекст и как това позициониране се отразява на цялостната рекламна ефективност. Първа глава анализира в теоретичен план медийната среда като фактор, въздействащ върху ефективността на рекламата. Обобщени са най-често използваните методи за измерване на рекламната ефективност. Направен е анализ доколко тези методи могат да се използват за измерване на въздействието на медийната среда. Във втора глава е проведено маркетингово изследване на въздействието върху аудиторията на 6 конкретни ситуации, при които реклама е позиционирана в неподходяща медийна среда. Трета глава е посветена на разработването на методика за мониторинг и предотвратяване на възможни негативни въздействия на медийната среда. Специално място е отделено на анализа на начините, по които печатните и телевизионни медии определят рекламните си позиции, приемат и разпределят рекламите. Анализирани са спецификите в редакционната политика на печатните издания и програмната политика на телевизиите. На тази база е предложена методика за мониторинг и предотвратяване на негативно въздействие на медийната среда чрез лексемно съпоставяне. Четвърта глава има за цел да тества в реалната практика предложения теоретичен модел, доказвайки възможностите му. Очертан е стандарт на възможните реакции на медиите при засичане на негативно въздействие на медийната среда върху рекламите, позиционирани в нея.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Television
Mass communications > Mass communications
ID Code:2466
Deposited By: Kristian Postagian
Deposited On:30 Dec 2014 12:13
Last Modified:30 Dec 2014 12:13

Repository Staff Only: item control page