Текстолингвистични особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 2.1. Филология. Научна специалност: 20 05 04 Германски езици (немски език)

Василева, Силвия (2015) Текстолингвистични особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 2.1. Филология. Научна специалност: 20 05 04 Германски езици (немски език). PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of hdhd.pdf]
Preview
PDF
hdhd.pdf

494kB

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Comparative linguistics
Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:2969
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:31 Mar 2016 20:50
Last Modified:31 Mar 2016 20:50

Repository Staff Only: item control page