Престъпления против правосъдието : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор"

Влахов, Никола (2019) Престъпления против правосъдието : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of Престъпления против правосъдието : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор"]
Preview
PDF (Престъпления против правосъдието : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор")
Avtoreferat_F80054.pdf

744kB

Abstract

Обект на дисертационния труд са обществените отношения, свързани
с функциите и с дейностите на органите, които осъществят управленски правомощия във връзка с правораздавателната дейност на държавата. Основно място заема защитата на посочените отношения посредством средствата на наказателното право. Предмет на изследване са нормите, уредени в Глава осма на особената част „Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции“, и по конкретно тези от Раздел трети, озаглавен „Престъпления против правосъдието“. Разгледани са също така и разпоредби от други нормативни актове, които имат отношение към изясняване характеристиката на престъпленията против правосъдието.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Law > Criminal law
Law > Different aspects of law
Law > Human rights
Law > Justice. Civil Procedure Code
Law > Law. Philosophy and theory
ID Code:4144
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:16 Dec 2019 08:05
Last Modified:16 Dec 2019 08:05

Repository Staff Only: item control page