Концептът "нова звукова сетивност" – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов

Вълчинова-Чендова, Елисавета and Булева, Мариана Николаева (2019) Концептът "нова звукова сетивност" – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов. Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2019, София. ISBN 9789548594820

Full text not available from this repository.

Abstract

Книгата "Концептът 'нова звукова сетивност' – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов" е посветена на актуален за съвременността творчески проблем – търсенето на нова естетика и нов музикален език в полето на Art Music. Най-общо той е изразен с термина „нова звукова сетивност“, въведен като естетическа и музикалнотехнологична категория. Това е свързано с мисленето за музиката като ново звуково пространство. Изследвани са примери от три индивидуални композиторски проекта – на Димитър Христов, Владимир Панчев и Георги Арнаудов. Анализирани са различни проекции на „новата звукова сетивност”, разгледани в хоризонта на новата музика.
The book The Concept “New Sound Sensuousness” – Creative Projections: Dimiter Christoff, Vladimir Panchev, Gheorghi Arnaoudov is dedicated to the creative issue which is of great importance for the contemporaneity – the search for new aesthetics and a new musical language in the field of Art Music. Generally, it is expressed with the term “new sound sensuousness”, implemented as an aesthetic and music technological category. It is associated with thinking of music as a new sound space. Examples of three individual composer projects – Dimiter Christoff, Vladimir Panchev and Gheorghi Arnaoudov – are studied. Various projections of the “new sound sensuousness” in the horizon of new music are analyzed.

Item Type:Book
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Music
ID Code:4200
Deposited By: Prof. Elisaveta Valchinova-Chendova
Deposited On:29 Jun 2020 10:56
Last Modified:29 Jun 2020 10:56

Repository Staff Only: item control page