Музикално-стилови характеристики на бразилския валс: Национален музикален език във Valsa de Esquina No. 8, Valsa de Esquina No. 12, и Valsa-Chôro No. 5 от Франсиско Миньоне : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“

Зереу, Пауло Рикардо Соарес (2020) Музикално-стилови характеристики на бразилския валс: Национален музикален език във Valsa de Esquina No. 8, Valsa de Esquina No. 12, и Valsa-Chôro No. 5 от Франсиско Миньоне : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of avtoreferat-pailo-zereu-bg.pdf]
Preview
PDF
avtoreferat-pailo-zereu-bg.pdf

778kB
[thumbnail of avtoreferat-pailo-zereu-eng-1.pdf]
Preview
PDF
avtoreferat-pailo-zereu-eng-1.pdf

861kB

Abstract

ABSTRACT: The dissertation consists of 184 pages. The presentation is structured as follows: summary, four chapters, conclusions, appendix, reference sources, bibliography. The contributions of the dissertation are presented. A bibliography containing 106 sources in English, Spanish, Portuguese is attached.
This dissertation aims to identify the socio-cultural factors that influenced the waltz in Brazil and specify the aspects, the language and the musical meaning that determined the creation and the national importance of the Brazilian Waltz. As one of the most recognized second‐generation Brazilian nationalist composers, Francisco Mignone excelled at the creation of 61 waltzes for which his urban themed, nationalistic rooted compositions reflected the early decades of the twentieth century. Certainly, the prolific nature of his waltzes justifies the reference to Francisco Mignone as ‘The King of Waltz’, and gives validity to this extraordinary man’s inclusion in this research.
As a reference, a reading considering musical points decisive in his Valsa de Esquina No.2, Valsa de Esquina No.5, Valsa de Esquina No. 8, and Valsa-Choro No.5. Furthermore, the research will undertake an exploration of the history of Brazilian classical music.
РЕЗЮМЕ: Дисертационният труд се състои от 165 страници. Изложението е оформено в: резюме, четири глави, заключение с изводи, приложение с нотни партитури на Франсиско Миньоне, референтни източници, библиография. Изведени са приносите на дисертационния труд. Приложена е библиография, съдържаща 106 източника на английски, испански и португалски езикци.
Дисертацията има за цел да идентифицира социокултурните фактори, които са повлияли на жанра валс в Бразилия, да уточни аспектите, езика и музикалното значение, които обуславят създаването и националното значение на „бразилския валс“. Като един от най-признатите бразилски композитори от второто им поколение, Франсиско Миньоне изпъква със създаването на шестдесет и един валса, в които неговите градско-тематични, национални композиции, отразяват началните десетилетия на ХХ век. Естеството на неговите валсове и значението му за националната музикална култура на Бразилия, обосновава позоваването на Франсиско Миньоне като „краля на валса“ и включването на тази изключителна личност в това научно изследване.
Като ориентир за неговата личностна стойност като композитор и общественик, научната интерпретация взема предвид решаващи музикални етапи в неговите композиции: Valsa de Esquina No. 2 в ми бемол минор; Valsa de Esquina No. 5 в ми минор; Valsa de Esquina No. 8 в до диез минор и Valsa-Chôro No. 5 в си бемол минор. Освен това, изследването предприема проучване на историята на бразилската класическа музика.

Item Type:Thesis (PhD)
Additional Information:Zereu, Paulo Ricardo Soares. Characteristic aspects of the Brazilian Waltz: The national musical language in the Valsa de Esquina No. 8, Valsa de Esquina No. 12, and Valsa-Chôro No. 5 by Francisco Mignone : Doctoral Dissertation in Music and Musicology, New Bulgarian Univwesity, 2020
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > History of arts
Arts.Fine and Decorative arts > Music
ID Code:4341
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:25 Mar 2021 14:03
Last Modified:25 Mar 2021 14:03

Repository Staff Only: item control page