Мястото на българския песенен фолклор в слуховото развитие на подрастващите. Възможности за приложението му в съвременното образователно пространство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.

Чаушева, Величка (2022) Мястото на българския песенен фолклор в слуховото развитие на подрастващите. Възможности за приложението му в съвременното образователно пространство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of Chausheva-Velichka-Avtoreferat_BG.pdf]
Preview
PDF
Chausheva-Velichka-Avtoreferat_BG.pdf

948kB

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Music
ID Code:4546
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:22 Mar 2022 13:00
Last Modified:22 Mar 2022 13:00

Repository Staff Only: item control page