Items where Author is "Алексиева, Соня"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 20.

Алексиева, Соня (2015) Лидерството в туризма - златната формула на успеха между психологията, комуникациите и просперитета. In: Международна научно-​практическа конференция : Лидерството - време е за промени : 04 юни 2015 г. Нов български университет, София. ISBN 9789545358982

Алексиева, Соня (2013) Професионална комуникация и култура на новите медии при туристическите изложения. In: Отговорен туризъм 2020: Сборник с доклади от международна конференция: Т. 2. Наука и икономика, Варна, pp. 37-47. ISBN 9789542106661

Алексиева, Соня (2013) Културният туризъм в Китай през призмата на културното наследство. In: Страните от Източна Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия : национална научна конференция с международно участие 2012 : доклади и съобщения. Камея, София, pp. 165-173. ISBN 9786197084023

Алексиева, Соня and Темелкова, Стефания (2013) Културният туризъм в помощ на туристическия брандинг на дестинация. In: Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник: 15 години катедра "Маркетинг". Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 98-107. ISBN 9789549370911

Алексиева, Соня (2012) Добрите новини versus лошите новини в българския туризъм – трансформация или манипулация на посланията. In: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят : Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 322-332. ISBN 9789548194792

Алексиева, Соня (2012) Международно туристическо изложение „Културен туризъм – Велико Търново” – изграждане на имидж чрез специални събития и атракции. Предизвикателства пред туризма през XXI век : Международна научна конференция : Сборник с научни доклади, София, 2012 г.. pp. 175-181. ISSN 1313-7226

Алексиева, Соня (2011) Културният туризъм - мисията на Велико Търново : Международно туристическо изложение "Културен туризъм" - Велико Търново. ПР-Туризъм Консулт, София. ISBN 9789549134896

Алексиева, Соня (2011) "Пътят на коприната" като туристически продукт: Интегриране на историята, културата и икономиката. In: The Silk Road : Papers from the International Conference, organized by Confucius Institute in Sofia, Bulgaria, June 3-4, 2011. Confucius Institute, Sofia, pp. 73-76. ISBN 9789599250510

Алексиева, Соня (2011) Кризисни комуникации в туризма. In: Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : сборник статии. Нов български университет, София, pp. 343-358. ISBN 9789545356421

Алексиева, Соня (2011) Специални събития и атракции в културния туризъм. In: Предизвикателства пред туризма през XXI век : юбилейна научна конференция с международно участие, София, 11.11.2011 г. : сборник с научни доклади : Т. 1. Авангард Прима, София, pp. 120-127. ISBN 9789543239054

Алексиева, Соня (2010) Специалните събития в културния туризъм – добри практики. In: Културният туризъм - бъдещето на България : Черноморски туристически форум, Варна 2010. Славена, Варна, pp. 108-118. ISBN 9789545798528

Алексиева, Соня (2010) Туристическите изложения като реални комуникационни и информационни борси. In: Алтернативи за развитие на съвременния туризъм : сборник доклади от научна конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" - 25 юни, 2010 г. Наука и икономика, Варна, pp. 401-406. ISBN 9789542104636

Алексиева, Соня (2010) Специалните събития - изграждане на имидж или държавен PR. Медии и обществени комуникации : Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама (6).

Алексиева, Соня (2010) Популяризиране на културното наследство в града (успешни български примери. Годишник на департамент Антропология, 4. ISSN 1311-5189

Алексиева, Соня (2009) Практики на връзките с обществеността в областта на културния туризъм. Медии и обществени комуникации : Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама (2).

Алексиева, Соня (2009) Винарските изби като туристически обекти - три стъпки към превръщането им в продаваем туристически продукт. In: Винен туризъм : традиция и съвременност : Черноморски туристически форум, Варна 2009. Славена, Варна, pp. 53-59. ISBN 9789545798054

Алексиева, Соня (2009) Културният туризъм в Китай - между познанието и атракцията. In: Китай: традиция и съвременност : [сборник доклади от] Първа национална научна конференция, София, 2009. Институт Конфуций, София, pp. 151-156.

Алексиева, Соня (2009) Цивилизации и комуникация чрез културния туризъм. In: XII международна научна конференция “Комуникация и цивилизации”, 16-17 май 2009, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, България. (Submitted)

Алексиева, Соня (2006) Бизнес комуникации. Нов български университет, Coфия. ISBN 9789545354399

Алексиева, Соня (2005) Информацията за туризма - позитивни и негативни послания за имиджа на България. In: Българският туризъм : Управление и ефективност. Славена, Варна, pp. 112-119. ISBN 9545795034

This list was generated on Mon Jul 15 19:49:07 2024 EEST.