Items where Author is "Калчев, Емил"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 14.

Article

Калчев, Емил (2013) Печалбата като показател за устойчиво развитие на предприятието. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа, 42 (5). pp. 55-59. ISSN 1311-4506

Калчев, Емил (2012) Финансовoто равновесие - условие за устойчив растеж на предприятието. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа, 35 (4). pp. 82-87. ISSN 1311-4506

Калчев, Емил (2009) Влияе ли българският плосък данък върху инвестиционните решения на фирмите? Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие, 20 - 21 февруари 2009, Бургас : Сборник доклади, VI. pp. 208-215. ISSN 1313-8758

Book Section

Калчев, Емил (2022) ДДС тарифа с една или повече ставки? In: V Международна научно-практическа конференция "Икономическа интеграция и регионално развитие", 20, 21, 22 май 2022 г. гр. Струмица : сборник с научни доклади. Аскони-Издат, София, pp. 73-91. ISBN 9789543831456

Калчев, Емил (2014) Държавният бюджет и неговите детерминанти в периода след кризата. In: Следкризисният финансов маразъм в Европа и България : IV Международна научна конференция, 23-26 май 2013, Равда : сборник с доклади. Университет за национално и световно стопанство, София, pp. 109-114. ISBN 9789546445421

Калчев, Емил (2013) Индикатори за постигане на целта на предприятията. In: Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, 14 - 15 юни 2013 : Том III. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 199-204. ISBN 9789549370973

Калчев, Емил (2013) Адекватни ли са българските подоходни данъци на предизвикателствата на икономическата криза? In: 3-та международна научна конференция: Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа, 27-30 септември, Равда, 2012 г. Авангард прима, София, pp. 179-186. ISBN 9786191601301

Калчев, Емил (2012) Тенденции на развитие на публичните финанси на България в контекста на стратегията "Европа 2020". In: Научно-методическа конференция "Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020", 9-10.11.2013 г., гр. Свищов : сборник доклади. Академично издателство "Ценов", Свищов, pp. 245-252. ISBN 9789542307969

Калчев, Емил (2011) Счетоводната печалба като финансова цел на стопанското предприятие. In: Международна юбилейна научна конференция Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж, 8-9.11.2011 : сборник доклади : Т. 1. Академично издателство "Ценов", Свищов, pp. 422-429. ISBN 9789542306771

Калчев, Емил (2010) Банков кредит и икономическа криза. In: Световната криза и икономическото развитие: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, [Варна, 2010]. Наука и икономика, Варна, pp. 228-239. ISBN 9789542104902

Калчев, Емил (2009) Финансирование органов местного самоуправления в Болгарии: налоги и сборы. In: Зарубежный опыт иноваций в междубюджетных отношениях (Сборник статей). Общественные финансы, 1(19) . ИРОФ, Москва, pp. 85-100. ISBN 9785903840052

Калчев, Емил (2008) Със снижаване на ставките намалява ли склонността за укриване на налози? In: Теория и практика на финансовите престъпления: Юбилейна международна научна конференция, 29-30 ноември 2007 г. Университететско издателство Стопанство, София, pp. 283-290. ISBN 9789544949570

Калчев, Емил (2008) Капиталовият пазар в България – елемент на финансовата система. In: Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. Наука и икономика, Варна, pp. 283-290. ISBN 9789542103691

Book

Александрова, Петя and Фед, Татяна and Георгиева, Ирина and Павлова, Албена and Къдрев, Васил and Хаджикотева, Милка and Калчев, Емил (2022) Бизнес комуникации, език, култура и литература : Сборник от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10-годишнината на магистърска програма "Бизнес комуникации" и 25-годишнината на бакалавърска програма "Русистика (руски език, литература и култура)" [проведена] 17-22 септември 2021 г., Варна [в] Международен дом на учените "Жолио Кюри" к.к. "Св. св. Константин и Елена". Нов български университет, София. ISBN 9786192332105

This list was generated on Sat Dec 9 11:28:06 2023 EET.