Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | M | А | В | И | М | Н | П | Р
Number of items: 19.

A

Alexieva, Sonya (2013) Via Diagonalis: the Messages of Cultural Tourism. In: International scientific conference "Cultural corridor Via Diagonalis - Cultural tourism without boundaries". Gea-Libris, Sofia, pp. 329-333. ISBN 9789543001286

Avramov, Victor (2013) Creating Incentives for Technological Change: Innovation Management and the EU Regulation of Energy Efficiency. MTM : Machines, technologies, materials : International virtual journal. ISSN 1313-0226 (In Press)

M

Marinova, Nadia (2013) Marketing ethics and social responsibility. Trakia Journal of Sciences, 11 (1). pp. 535-538. ISSN 1313-7069

А

Алексиева, Соня (2013) Културният туризъм в Китай през призмата на културното наследство. In: Страните от Източна Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия : национална научна конференция с международно участие 2012 : доклади и съобщения. Камея, София, pp. 165-173. ISBN 9786197084023

Алексиева, Соня (2013) Професионална комуникация и култура на новите медии при туристическите изложения. In: Отговорен туризъм 2020: Сборник с доклади от международна конференция: Т. 2. Наука и икономика, Варна, pp. 37-47. ISBN 9789542106661

Алексиева, Соня and Темелкова, Стефания (2013) Културният туризъм в помощ на туристическия брандинг на дестинация. In: Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник: 15 години катедра "Маркетинг". Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 98-107. ISBN 9789549370911

В

Велинов, Иво (2013) Изследване на елементите на визуалния мърчандайзинг в интернет среда : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" - направление 3.7. Администрация и управление, специалност "Социално управление". PhD thesis, Нов български университет.

Велинов, Иво (2013) Изследване на елементите на визуалния мърчандайзинг в интернет среда : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

И

Иванов, Ангел Георгиев (2013) Проблеми на кохерентността в администрацията. In: Международна кръгла маса "Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация" [Електронен ресурс] : София, 14 и 15 юни 2013 г. : сборник доклади. Нов български университет, София. ISBN 9789545357923

М

Маринова, Надя (2013) Екологична безопасност и екологичен риск. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : I. Секция Екология и екологизация. Нов български университет, София, pp. 108-113. ISBN 9789545353570

Маринова, Надя (2013) Маркетингови механизми за опазване на околната среда и екологичен риск. In: Ninth Scientific Conference with international participation "Space, Ecology, Safety", 20–22 November 2013, Sofia, Bulgaria. (Submitted)

Маринова, Надя (2013) Маркетингови стратегии на външните пазари. In: Международна научно-практическа конференция „Устойчиво развитие и управленски практики: България – Бавария“, 21 ноември 2013, Нов български университет, София, България.

Маринова, Надя (2013) Националното, европейското и глобалното в Европейския съюз. In: Стратегическо планиране и програмиране: Настояще и бъдеще, 13 декември 2013 г., Университет за национално и световно стопанство, София, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2013) Стопански риск и икономическа безопасност. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Маринова, Надя and Хаджиев, Кристиян (2013) Международният маркетинг и бъдещето. In: XI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг' 13", 23-26 юни 2013, Созопол, България. (Submitted)

Младенов, Младен (2013) Юрисконсултът. Интернет страница на ПОДС.

Н

Нешева-Кьосева, Нинел (2013) Социално и екологично счетоводство за мениджъри : Учебник за дистанционно обучение. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

П

Петров, Серафим and Близнаков, Атанас and Иванов, Ангел Георгиев (2013) Въвеждане на "оценка на въздействието върху околната среда" в Република България. In: Съвременният модел на Европейският съюз и мястото на България в него. Издателство на МВБУ, Ботевград, pp. 297-304. ISBN 9789549432619

Р

Ризова, Теодора (2013) Управление и организация на използване на минералните водни ресурси на България за здравен туризъм : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Социално управление", научно направление 3.7 "Администрация и управление". PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Wed Feb 1 15:52:56 2023 EET.