Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Marinova, Nadya (2021) Approaches to optimizing business models. In: Tenth international scientific conference "Employment, Education and Entrepreneurship”, 21-23 October 2021, Belgrade, Serbia. (Submitted)

Marinova, Nadya and Gaidarska, Mila (2021) Main risks in tourist business models. In: Tenth international scientific conference "Employment, Education and Entrepreneurship”, 21-23 October 2021, Belgrade, Serbia. (Submitted)

Mladenov, Mladen (2021) Some publicly available spots of expertise in anti-corruption matters. Politics & Security, 5 (3). pp. 11-14. ISSN 2815-3324

Аврамов, Виктор (2021) Оценка на ефекта от пандемията Covid-19 върху броя на туристическите посещения на чужденци в България през 2020 г. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 602-610. ISBN 9789543831401

Арабаджийски, Петър (2021) Проблеми при процедурите за въоръжаване на частните охранители в Република България. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 27-28 май 2021 г. Научно направление "Сигурност и отбрана”, 4. pp. 149-158. ISSN 1314-1937

Емилова, Ирена (2021) Новите реалности в туризма. In: Международна научно-практическа конференция "Съвременните реалности - проблеми и перспективи": сборник с научни доклади, 27 ноември 2020 г., [София]. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 439-457. ISBN 9789543831371

Емилова, Ирена (2021) Съвременни измерения на посредническата дейност в туризма. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 534-545. ISBN 9789543831401

Емилова, Ирена and Савова, Аделина (2021) Образованието като възможност за нови изживявания чрез екологичен туризъм. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 503-514. ISBN 9789543831401

Иванова, Мария А. (2021) Дигитално образование по време на пандемия – възможности и ограничения. In: Международна практическа конференция „Съвременните реалности – проблеми и перспективи“ 27, 28 и 29 ноември 2020 година, База „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България. (In Press)

Калчев, Емил (2021) Икономическата активност в България по време на КОВИД-19 пандемията. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 268-277. ISBN 9789543831401

Маринова, Надя (2021) Екология и научно-техническа революция. In: Седемнадесета международна научна конференция „Пространство, екология, безопасност”, 20-22 октомври 2021, София, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2021) Психология на въздействието на туризма върху участниците и средата. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 562-568. ISBN 9789543831401

Маринова, Надя and Карадочева, Камелия (2021) Инвестициите в туризма – същност и рискове. In: Конференция на катедра Маркетинг и стратегическо планиране, 5 април 2021, Университет за национално и световно стопанство, София, България. (Submitted)

Младенов, Младен (2021) Отражението на COVID-19 върху дейността на вътрешния контрол и сигурността на организациите в публичния сектор. Вътрешен одитор, XVIII (3). pp. 20-26. ISSN 1312-4226

Николова, Ирена (2021) Бюджетът. In: Устойчиво градско развитие – поуки за София. Нов български университет, София, pp. 83-106. ISBN 9786192331764, 9786192331771

Тумбева, Мария (2021) Управление и развитие на таланти (по примера на международните компании в България) : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление. PhD thesis, Нов български университет.

Хаджиев, Кристиян (2021) Измерения на екипната ефективност във виртуална среда. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 2021 (6). ISSN 2603-297X (Submitted)

Чукурлиев, Христо (2021) Дигитализацията и ефектът от КОВИД-19 в сферата на управлението, маркетинга, модата, финансите, комуникациите и туризма (през погледа на студентите). In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 447-464. ISBN 9789543831401

Чукурлиев, Христо (2021) Дигиталните дрехи на блокчейн технологиите. In: Промените в глобалния свят и новите решения: сборник с доклади от международна научна конференция, 30 септември – 1 октомври 2021 г.: Т. 2. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, pp. 127-140. ISBN 9786197404296

This list was generated on Mon May 27 23:57:25 2024 EEST.