Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | А | К | М | Х
Number of items: 16.

M

Marinova, Nadia and Stefanov, Angel (2022) Evolution in the economic role of the state. In: Multidisciplinary Approach to Ensure the Normal Functioning of Health and Public Systems in Pandemics, 22-24 June 2022, Stara Zagora Mineral Baths, Bulgaria. (Submitted)

А

Аврамов, Виктор (2022) Прогнозиране населението на България до 2050 г. с използване на прости методи. In: Aкадемични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието, 27.06.2022 г., Нов български университет, София, България. (In Press)

Александрова, Петя and Фед, Татяна and Георгиева, Ирина and Павлова, Албена and Къдрев, Васил and Хаджикотева, Милка and Калчев, Емил (2022) Бизнес комуникации, език, култура и литература : Сборник от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10-годишнината на магистърска програма "Бизнес комуникации" и 25-годишнината на бакалавърска програма "Русистика (руски език, литература и култура)" [проведена] 17-22 септември 2021 г., Варна [в] Международен дом на учените "Жолио Кюри" к.к. "Св. св. Константин и Елена". Нов български университет, София. ISBN 9786192332105

К

Кристиян, Хаджиев (2022) Концептуални фактори за екипна ефективност във виртуален контекст. Икономическа мисъл, 2. pp. 150-170. ISSN 0013-2993

М

Маринова, Надя (2022) Оценка на екологичната безопасност и екологичния риск. In: Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety), 19-21 октомври 2022, София, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2022) Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи. In: Международна научна конференция: Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи, 30 септември 2022, Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2022) Икономическа интеграция и проблеми пред регионалното развитие. In: Международна научно – практическа конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“, 20-22 май 2022, Струмица, Северна Македония. (Submitted)

Маринова, Надя (2022) Проблеми пред брандинга в иновативните компании. In: Юбилейна 20-та Международна научна конференция "Мениджмънт и Инженеринг" – ISCME'22, 26-28 юни 2022, Технически университет, Созопол, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2022) Матрица за промяна на бизнес модел в условията на пандемия. In: Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, 27-28 май 2022, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2022) Експресен анализ на проект на етапа на предварителна оценка. In: Aкадемични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието, 27 юни 2022, Нов български университет, София, България. (In Press)

Маринова, Надя and Добрева, Виолета (2022) Социални решения и риск в условията на неопределеност. In: Международна кръгла маса, 15-17 Юли 2022 г., Власин, Сърбия. (Submitted)

Маринова, Надя and Карадочева, Камелия (2022) Проблеми пред управлението и промотирането на бранда в кризисни ситуации. In: Пета юбилейна международна научна конференция на тема "Ремаркетинг на реалността", 17 юни 2022, Икономически университет, Варна, България. (Submitted)

Маринова, Надя and Стефанов, Ангел (2022) Местното самоуправление - функции, права и задължения. In: Международна кръгла маса, 15-17 Юли 2022 г., Власин, Сърбия. (Submitted)

Младенов, Младен (2022) Конкуренция между законово изискуеми процесуални представителства в съдебната фаза на административния процес. Административно правосъдие, ХХV (1). pp. 14-31. ISSN 0861-5268

Мушмов, Апостол (2022) Иновативни геймификационни модели и инструменти, използвани в корпоративната CRM стратегия : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление. Doctoral thesis, Нов български университет.

Х

Хаджиев, Кристиян (2022) Conflict management in virtual teams. In: V Международна научно-практическа конференция "Икономическа интеграция и регионално развитие", 20, 21, 22 май 2022 г. гр. Струмица : сборник с научни доклади. Аскони-Издат, София. ISBN 9789543831456

This list was generated on Fri Jan 27 06:34:53 2023 EET.