Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Д | Т
Number of items: 2.

Д

Димова, Борислава (2022) Университетската телевизия на НБУ между опита и новаторството : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Т

Трендафилов, Димитър (2022) Изграждане и налагане на бранд. Нов български университет, София. ISBN 9786192332211

This list was generated on Fri Feb 3 02:24:42 2023 EET.