Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | S | Б | Д | П | С | Х
Number of items: 10.

D

Duridanov, Ludmil and Ivanov, Stanislav and Simoff, Simeon (2013) Injecting 'Soft Skills' in the ICT Curriculum. Computer Science and Education in Computer Science, 9 (1). pp. 28-32. ISSN 1313-8624

S

Savov, Svetoslav and Atanassov, Nikola (2013) Deficits of Affect Mentalization in Patients with Drug Addiction: Theoretical and Clinical Aspects. ISRN Addiction, 2013. pp. 1-6. ISSN 2314-4734

Б

Близнашки, Светослав (2013) Възприятие и прайминг на двусмислени картинки : Автореферат за присъждане на научна и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Д

Джалев, Любомир (2013) Сравнителен анализ на приложимостта на две психометрични теории на тестовете (върху данни от Теста за общообразователна подготовка). PhD thesis, Нов български университет.

Джалев, Любомир (2013) Сравнителен анализ на приложимостта на две психометрични теории на тестовете (върху данни от Теста за общообразователна подготовка) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Джалев, Любомир (2013) Съпоставително изследване на очакваното „поведение” на статистиките на тестовите въпроси, определени в рамките на Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Джалев, Любомир and Богданов, Станислав (2013) Две гледни точки към педагогическата ползваемост на електронни дидактически материали. Lulu Press. ISBN 9781304015662

П

Петков, Георги (2013) JUDGEMAP: Модел за оценка по скала,базиран на когнитивната архитектура DUAL : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

С

Стойчева, Катя and Щетински, Димитър and Попова, Калина (2013) Влияние на възраст и образование върху компонентите на личностовата ригидност. Психологични изследвания (1). pp. 59-70. ISSN 1311-4700

Х

Христова, Евгения (2013) Играта "Дилема на затворника": Когнитивни аспекти при преценка и взимане на решение : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Fri Sep 30 08:51:42 2022 EEST.