Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Д | К | М | П
Number of items: 12.

Д

Димитрова, Ралица (2008) Интелектуалният капитал, балансираната система от показатели и добавената стойност в компанията. In: Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие, 13-15 юни 2008, Бургас : Сборник доклади. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 278-286. ISBN 9789549370621

Димитрова, Ралица and Костенаров, Красимир (2008) Ефекти върху цената на собствения капитал в условията на евроинтеграция (анализ на база избрани страни от Централна Европа). In: Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. Наука и икономика, Варна, pp. 353-364. ISBN 9789542103691

К

Калчев, Емил (2008) Със снижаване на ставките намалява ли склонността за укриване на налози? In: Теория и практика на финансовите престъпления: Юбилейна международна научна конференция, 29-30 ноември 2007 г. Университететско издателство Стопанство, София, pp. 283-290. ISBN 9789544949570

Калчев, Емил (2008) Капиталовият пазар в България – елемент на финансовата система. In: Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. Наука и икономика, Варна, pp. 283-290. ISBN 9789542103691

Касърова, Виолета (2008) Бизнес оценяване : Лекционни бележки. [Teaching Resource] (Submitted)

Касърова, Виолета (2008) Нов прочит на финансовия анализ от позициите на стойността. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Касърова, Виолета (2008) Стойностният подход в корпоративното управление : Лекционни бележки. [Teaching Resource] (Submitted)

Касърова, Виолета and Димитрова, Ралица and Енчев, Радослав and Пампорова, Антоанета (2008) Приложение на балансираната система от показатели в управлението на предприемаческия университет – аналитичен обзор. In: Финансови иновации : Изследвания и практики. Нов български университет, София, pp. 295-328. ISBN 9789545355028

Касърова, Виолета and Димитрова, Ралица and Сяров, Любен (2008) EVA-метриката в новия прочит на финансовия анализ. In: Международна конференция "Авангардни научни инструменти в управлението ‘2008", 19-23 септември 2008 , Равда, България. (Submitted)

М

Маринов, Едуард (2008) Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Наука (3). pp. 19-26. ISSN 0861-3362

Маринов, Едуард (2008) Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Бизнес контакты (3). pp. 31-32. ISSN 1312-109X

П

Панчева, Станислава (2008) Принципы в бухгалтерском учете : проблемы применения. Материалы выступлений на VII-ой Международной научной конференции "Научные бухгалтерские школы мира: эволюция, современное состояние, перспективы развития”, II. pp. 130-135.

This list was generated on Tue Feb 27 09:46:40 2024 EET.