Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | T | Б | З
Number of items: 8.

B

Baykov, Bayko and Hristev, Hristo and Penkov, D. and Zaharinov, Botio and Georgieva, Yulia and Willeke-Wetstein, Christine and Steinbach, Joerg (2003) Movement of cadmium and lead in anthropogenically formed trophic chains of a pasture type. Journal of Central European Agriculture, 4 (4). pp. 389-397. ISSN 1332-9049

Baykov, Bayko and Tchoukanov, Ivo and Tchoukanova, Mila and Zaharinov, Botio and Georgieva, Yulia (2003) Technological parameters of anaerobic digestion of biodegradable organics in municipal solid wastes. In: Scientific publications : Vol. II Ecology. Science Invest Ltd., pp. 311-320. ISBN 9549097285

T

Tchoukanov, Ivo and Georgieva, Yulia and Baykov, Bayko and Tchoukanova, Mila and Zaharinov, Botio (2003) Modern technology of anaerobic digestion of biodegradable organics in municipal solid wastes. In: Scientific publications : Vol. II Ecology. Science Invest Ltd., pp. 321-340. ISBN 9549097285

Б

Байков, Байко and Ненов, Румен and Христов, Христо and Китанова, Моника and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2003) Проучвания върху производството на биогаз от тор от кокошки-носачки : I. Екологична преценка на биошлама. In: Сборник научни доклади [от] Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет". Секция Ветеринарна медицина = Proceeding scientific papers [on] International scientific conference "50 years university of forestry". Лесотехнически университет, София, pp. 58-60.

Байков, Байко and Христев, Христо and Пенков, Димо and Willeke-Wetstein, Christine and Steinbach, Joerg and Китанова, Моника and Захаринов, Ботьо (2003) Проучване на химичната нееднородност на кадмий и олово в трофична верига: автотрофни организми - дребни преживни животни в антропогенни екосистеми с повишен техногенен кларк. In: Сборник научни доклади [от] Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет". Секция Ветеринарна медицина = Proceeding scientific papers [on] International scientific conference "50 years university of forestry". Лесотехнически университет, София, pp. 55-57.

З

Захаринов, Ботьо and Илиева, Веселина (2003) Дистанционни методи в агроекологията. Наука, XIII (5). pp. 28-33. ISSN 0861-3362

Захаринов, Ботьо and Колев, Никола (2003) Икономически параметри на устойчивото развитие на околната среда. In: Годишник на департамент Икономика и бизнес администрация. Нов български университет, Департамент "Икономика и бизнес администрация", София, pp. 29-33. ISBN 9545353295

Захаринов, Ботьо and Колев, Никола (2003) Оценка и управление на системата "почва-растителност-приземна атмосфера за постигане на устойчиво развитие. Екология и индустрия, 5 (1-3). pp. 48-51. ISSN 1311-2783

This list was generated on Wed Feb 1 16:02:29 2023 EET.