Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | З | П
Number of items: 7.

А

Алексова, Десислава (2008) Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 131-135.

Б

Байков, Байко and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Петков, Йоско and Маринова, Надя (2008) Проучване движението на биогенни и токсични елементи в антропогенно формирана трофична верига във ферма за отглеждане на бройлери. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 22-27.

З

Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2008) Екологична преценка на съвременни технологии. Преработка на биоразградими отпадъци. In: Third International Scientific Conference Anomalous Natural and Anthropogenic Influences and Phenomena in the Environmental Medium and the Common Inheritance, 27-29 June 2008, Ohrid. (In Press)

П

Пейчинова, Миглена and Захаринов, Ботьо and Байков, Байко (2008) Проучвания върху почвите като ресурс за производство на биологична продукция. Преценка на производството и контрола върху биологина продукция в България. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLI (5). pp. 24-29. ISSN 1311-3534

Пенков, Марин and Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2008) Върху деградационни процеси в почвите на България. Екология и бъдеще : Научно списание за селскостопанска и горска наука = Ecology and future : Journal of agricultural and forest science, VII (1). pp. 11-17. ISSN 1312-0751

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Байков, Байко and Симеонов, Иван and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Наков, Йонко and Кьосев, Пламен (2008) Редукция на патогенни микроорганизми при периодично-доливен и непрекъснат процес на метанова ферментация. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLI (5). pp. 16-23. ISSN 1311-3534

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Киров, Веселин and Байков, Байко and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2008) Преценка на степента на микробно деконтаминиране при преработка на несменяема постеля по три технологии с помощта на маркирани микроорганизми. In: Седми международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие” : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, Враца, pp. 42-45.

This list was generated on Wed Feb 1 16:01:57 2023 EET.