Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | H | I | N | T | V | Z | Б | В | Т | Х
Number of items: 21.

B

Bogdanov, Stanislav G. (2011) Developing effective online materials. In: HotPot mini-Moots : Mini-conferences for the HotPot, QuizPort and TaskChain modules for Moodle, 23 August 2011, Paris, France. (Submitted)

D

Dimitrova-Gjuzeleva, Svetlana (2011) Teachers as lifelong learners or the Craft, the Art and the Magic of professional development (Implementing a Pedagogical Portfolio - a Case Study). Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, 27 (3). ISSN 0205-1834 (In Press)

H

Hristova, Marina (2011) Lexical Access in Bilinguals. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

I

Ivancheva, Theodora (2011) Deliberate Multimodality of the Newspaper Text (Front Pages – Case Study). Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Ivancheva, Theodora (2011) News Values-Revised. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

N

Naimushin, Boris (2011) Bible Localization and the Politics of Memory and Oblivion. In: Памет и забрава във Византия : [сборник материали от международна конференция, София, 2009] = Memory and Oblivion in Byzantium : [collection of materials, International Conference, Sofia, 2009]. Военно издателство, София, pp. 108-115. ISBN 9789545094545

T

Tarasheva, Elena (2011) Chapter One: Studies of Repetition: Establishing a Unit of Analysis. In: Repetitions of Word Forms in Texts : An Approach to Establishing Text Structure. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 1-14. ISBN 9781443826624

Tarasheva, Elena (2011) Chapter Two: Repetitions in Research Articles. In: Repetitions of Word Forms in Texts: An Approach to Establishing Text Structure. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 15-56. ISBN 9781443826624

Tarasheva, Elena (2011) The Place of East European Researchers in International Discourse. In: Languages and Cultures in Contact and Contrast: Historical and Contemporary Perspectives. Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece, pp. 189-200. ISBN 9789608541108

Tarasheva, Elena (2011) The place of Eastern European researchers in international discourse: Critical discourse analysis applied to corpora from specialized journals. Discourse and Society, 22 (2). pp. 190-208. ISSN 0957-9265

V

Velkova, Verzhiniya (2011) Making EFL Students Aware of Politically Correct Language in the EFL Classroom. In: 4th International Adriatic-Ionian Conference "Across Languages and Cultures", 1-3 September 2011, Ca' Foscari University of Venice, Venice, Italy. (Submitted)

Z

Zareva, Desislava (2011) Cross-cultural analysis of horoscopes in British and Bulgarian women's magazines. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Б

Богданов, Станислав (2011) Педагогически изисквания при разработване на електронни дидактически материали в обучението по съвременни езици. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

В

Велчев, Росен (2011) Не толкова параход, колкото Човешка Идея: „Бурният рейс” на Скот Фицджералд. In: Сборник научни трудове. Шуменски университет , Шумен. (In Press)

Велчев, Росен (2011) Човешката идея: значимостта на Скот Фицджералд. In: Сборник "Дни на науката 2011". Съюз на учените в България, Велико Търново. (In Press)

Велчев, Росен (2011) Ще бъда толкова красива само за теб: значимостта на Фицджералдовите "Зимни мечти". Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 6.3 Езикознание и литературознание, 50 (6.3). pp. 77-84. ISSN 1311-3321

Велчев, Росен (2011) „Завръщане във Вавилон” на Скот Фицджералд. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 10, 50. ISSN 1311-3321 (In Press)

Велчев, Росен (2011) „Плувците” на Скот Фицджералд. In: Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Международна конференция, Бургас, 24-25 юни 2011 г. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 161-168. ISBN 9789549370805

Т

Ташевска, Светла (2011) Полезният урочен план. In: Полезният урочен план, 20 май 2011, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Х

Хаджикотева, Милка (2011) Обобщените метафори и преподаването им в часовете по чужд език. In: Език, литература, многоезичие : Доклади пред първата национална междууниверситетска конференция, май 2009 г. Нов български университет, София, pp. 370-376. ISBN 9789545356193

Хаджикотева, Милка (2011) Овладяване на понятийната система и метафоричните понятия на чужд език – теоретични и практически аспекти. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, 27 (3). ISSN 0205-1834 (In Press)

This list was generated on Wed Feb 1 15:56:28 2023 EET.