Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | N | T | Z | В | Д | М | Х
Number of items: 15.

B

Bogdanov, Stanislav G. (2012) FCE Listening eWorkbook. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bogdanov, Stanislav G. (2012) FCE Speaking eWorkbook. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bogdanov, Stanislav G. (2012) eWorkbook English Level 1. [Teaching Resource] (Unpublished)

N

Naimushin, Boris (2012) Tightrope-walking on the Moral High Wire: Ethical Decision-Making in Conference and Escort Interpreting. In: Translationswissenschaft: Alte und neue Arten der Translation in Theorie und Praxis = Translation Studies: Old and New Types of Translation in Theory and Practice. Forum Translationswissenschaft (Bd. 16). Peter Lang, Frankfurt am Main ; New York, pp. 403-407. ISBN 9783631635070

Neykova, Mariya (2012) Implementing Task-based Approach in FLT. In: 21st BETA-IATEFL Annual Conference, 31 March - 1 April 2012, Ruse, Bulgaria.

T

Tarasheva, Elena (2012) An Undesirable Circumstance : The Image of Bulgaria in International Media. Advanced research in scientific areas, 1. pp. 1057-1061. ISSN 1338-9831

Tashevska, Svetla (2012) Developing Lesson Planning Skills in Initial English Language Teacher Education : Part 1. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Z

Zareva, Desislava (2012) Analysing horoscopes: recurrent features. Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

В

Велчев, Росен (2012) Между обективността и грешките: Скот Фицджералд през погледа на съвременници, писатели и анализатори в търсене на достоверен образ. In: Сборник "Дни на науката 2012". Фабер , Велико Търново. (In Press)

Велчев, Росен (2012) Още за Гетсби, човешката идея и Фицджералд. Съвременна хуманитаристика, 1. pp. 76-86. ISSN 1313-9924

Велчев, Росен (2012) Човек никога не знае колко място заема в живота на другите: прозрения в "Нежна е нощта" на Скот Фицджералд. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 6, 51. ISSN 1311-3321

Д

Димитрова-Гюзелева, Светлана (2012) Многоезичие и развиване на генерични умения за усвояване на чужд език. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

М

Марева, Амелия (2012) Теоретичен модел и методология на изследването. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Х

Хаджикотева, Милка (2012) Обобщените метафори в обучението по английски език като чужд : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Харизанова, Сияна (2012) Ранното чуждоезиково обучение - принципи, цели, развиване на основни езикови умения у децата. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Tue Feb 27 10:10:05 2024 EET.