Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: R | Б | В | К | Н | Р | Т
Number of items: 7.

R

Rasimi, Adhurim (2019) Impact of choral singing in the overall musical education of children (Comparative research in secondary schools in Kosovo and Macedonia) : PhD Dissertation in Musicology. PhD thesis, New Bulgarian University.

Б

Бекири - Вуля, Лейля (2019) Флейтово изпълнителство и музикология : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство". PhD thesis, Нов български университет.

В

Вълчинова-Чендова, Елисавета and Булева, Мариана Николаева (2019) Концептът "нова звукова сетивност" – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов. Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2019, София. ISBN 9789548594820

К

Конов, Явор (2019) Passim. Научен електронен архив на НБУ, София. ISBN 9786199143902

Н

Нуши, Дафина Зекири (2019) Тембрите - муизкалният начин за изобразяване на цветовете в композиторската практика : Автореферат на докторска дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. PhD thesis, Нов български университет.

Р

Расими, Адурим (2019) Ролята на хоровото пеене в общото музикално обучение : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Т

Терзиева-Ангелова, Светлана Илиева (2019) Младежките симфонични оркестри - световни и национални практики и модели : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, 8.3. „Музикално и танцово изкуство”. PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Mon Mar 4 21:28:39 2024 EET.