Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Book | Thesis
Number of items: 7.

Book

Вълчинова-Чендова, Елисавета and Булева, Мариана Николаева (2019) Концептът "нова звукова сетивност" – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов. Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2019, София. ISBN 9789548594820

Конов, Явор (2019) Passim. Научен електронен архив на НБУ, София. ISBN 9786199143902

Thesis

Rasimi, Adhurim (2019) Impact of choral singing in the overall musical education of children (Comparative research in secondary schools in Kosovo and Macedonia) : PhD Dissertation in Musicology. PhD thesis, New Bulgarian University.

Бекири - Вуля, Лейля (2019) Флейтово изпълнителство и музикология : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство". PhD thesis, Нов български университет.

Нуши, Дафина Зекири (2019) Тембрите - муизкалният начин за изобразяване на цветовете в композиторската практика : Автореферат на докторска дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. PhD thesis, Нов български университет.

Расими, Адурим (2019) Ролята на хоровото пеене в общото музикално обучение : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Терзиева-Ангелова, Светлана Илиева (2019) Младежките симфонични оркестри - световни и национални практики и модели : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, 8.3. „Музикално и танцово изкуство”. PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Wed Dec 6 18:46:19 2023 EET.